Jeugdbestuur

Informatie over de positie van het Jeugdbestuur binnen de vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van het Jeugdbestuur is te vinden in Hoofdstuk 3 van het Handboek. De bestuurssamenstelling is als volgt:

SECRETARIAAT JEUGD
Simone Wiggers-Damhus
Blikslager 8
7141 PE Groenlo
Mobiel: 06 5040 6040
E-mail: jeugdsvgrol@gmail.com


Achter van links naar rechts: Marcel ten Barge, Wessel Arink en Yvonne Klein Gunnewiek.
Midden van links naar rechts: Wilco Rijkenbarg, Diana Nijland, Mirjam Pos en Peter Wolberink.
Voor van links naar rechts: Manfred Huijskes en Rob Arink.
Op de foto ontbreken: Simone Wiggers, Marc van Meurs en Edwin Vos.


VOORZITTER
Diana Nijland
Ruurloseweg 214 
7156 SC Beltrum
Mobiel: 06 5156 0281
E-mail: nijland2@xs4all.nl

SECRETARIS + LEDENADMINISTRATIE JEUGD
Simone Wiggers-Damhus
Blikslager 8
7141 PE Groenlo
Mobiel: 06 5040 6040
E-mail: jeugdsvgrol@gmail.com

NOTULIST
Edwin Vos
Lepelstraat 7
7141 AS Groenlo
Mobiel: 06 3756 6204

PENNINGMEESTER + SCHEIDSRECHTERSZAKEN
Wilco Rijkenbarg
Kardinaal de Jongstraat 21
7141 ZT Groenlo
Mobiel: 06 4025 5322
E-mail: w.rijkenbarg@hotmail.com

WEDSTRIJDSECRETARIS
Wessel Arink
Lichtenvoordseweg 83a
7141 DW Groenlo
Mobiel: 06 3117 1706
E-mail: wedstrijdsecretarisjeugd@svgrol.nl

VRIJWILLIGERSZAKEN
Rob Arink
Lichtenvoordseweg 83a
7141 DW Groenlo
Mobiel: 06 2267 6489
E-mail: r.h.g.arink@kpnmail.nl

CONTACTPERSOON O17- en O19-KLASSE
Marcel ten Barge
Eschweg 11
7141 CT  Groenlo
Mobiel: 06 3051 6343
E-mail: m.tenbarge@hetnet.nl

CONTACTPERSONEN O13- en O15-KLASSE
Manfred Huijskes
Grofsmid 34
7141 PZ Groenlo
Mobiel: 06 5181 4537
E-mail: mhuijskes@hotmail.nl

Peter Wolberink
Beatrixstraat 2
7141 XW Groenlo
Mobiel: 06 5339 2072
E-mail: peter.wolberink@gmail.com

CONTACTPERSONEN O9-, O11- en G-KLASSE en PEUTERS
Mirjam Pos
Hartebroekseweg 52
7141 VE Groenlo
Mobiel: 06 1024 1715
E-mail: fam.pos@outlook.com

Yvonne Klein Gunnewiek
Het Blik 52
7141 TK Groenlo
Mobiel: 06 1384 6890
E-mail: fkleingunnewiek@lijbrandt.nl

CONTACTPERSOON PEDAGOGISCHE ZAKEN EN BEGELEIDING JONGE VRIJWILLIGERS
Marc van Meurs
Zilversmid 45
7141 PH Groenlo
Mobiel: 06 4322 1127
E-mail: marcvanmeurs@hotmail.com