Beleidsplan 2019-2021

Jaarlijks stelt het Hoofdbestuur een meerjaren beleidsplan vast. Hierin staat de speerpunten voor de komende drie jaar.

Het beleidsplan voor 2019 - 2021 is te lezen via de volgende link: Beleidsplan 2019 - 2021.