Beleidsplan 2021-2023

Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur een meerjaren beleidsplan vast. Hierin staat de speerpunten voor de komende drie jaar.

Het beleidsplan voor 2021 - 2023 is te lezen via de volgende link: Beleidsplan 2021 - 2023.