Vrijwilligersovereenkomst

Elke vrijwilliger vragen we om een vrijwilligersverklaring in te vullen en daarbij de contactgegevens aan te leveren. Dit kan met het volgende formulier: Dit formulier moet dan ingeleverd worden bij Tonny Hartman op het wedstrijdsecretariaat of via e-mail: to.hartman@planet.nl

Download Vrijwilligersovereenkomst in Word

Download Vrijwilligersovereenkomst in PDF