Fusie Informatie


In oktober 2019 is door de leden van de s.v. Grol en s.v. Grolse Boys besloten om te gaan fuseren.

In december 2019 heeft de Gemeente Oost Gelre ingestemd met de financiele voorwaarden, waarmee het fusiebesluit definitief is.

In januari 2020 hebben de besturen van Grol en Grolse Boys een zestal projekt groepen samengesteld om het fusie proces uit te voeren, zodat bij aanvang van het seizoen 2020-2021 de fusie een feit zal zijn.

Op deze plek zal regelmatig een update worden gegeven over de voortgang van het fusieproces.

De zes werkgroepen zijn:

1. Bestuurlijke en juridische zaken
2. Financiële zaken en ledenadministratie
3. Kledinglijn en sponsoring
4. Verduurzaming sportpark
5. Voetbaltechnische zaken en faciliteiten
6. Historie Grolse Boys op Den Elshof

Het takenpakket van de 6 werkgroepen is op hoofdlijnen als volgt. De projectleiders stellen zelf hun projectteam samen.

Bestuurlijke en juridische zaken

Contacten met gemeente over fusiebijdrage
Wettelijk traject oprichting nieuwe vereniging per 1 juli 2020
Verwerking statutenwijziging in huishoudelijk reglement
Bijwerken ere-galerij en vastleggen teldatum onderscheiding
Formele en dagelijkse naamgeving vereniging
Invulling bestuurlijke functies
Inpassing nieuwe vrijwilligers
Aanpassen website

Projectleiders : Hans Scheinck  en Harry Paf 

Financiële zaken en ledenadministratie

Samenstellen en beheren projectbegroting
Contributiebeleid 2020-2021 tot en met 2022-2023
Inpassen nieuwe leden in ledenadministratie
Opstellen nieuwe verenigingsbegroting per 2020-2021

Projectleiders : Tom Hoffman en Hendrik Warnar

Kledinglijn en sponsoring

Nieuw wedstrijdtenue conform statuten
Sponsoring teamkleding
Inpassing sponsoren Grolse Boys
Gebruik nieuw logo op sportpark

Projectleiders : Erik Schuurmans en Sander Wijgerink 

Voetbaltechnische zaken en faciliteiten

Vorming voetbaltechnisch fonds en besteding fonds
Inpassing teams Grolse Boys in voetbalstructuur
Opstellen strategie voor zaterdagvoetbal senioren
Herstructureren trainingsfaciliteiten
Plaatsen Pannakooi op sportpark
Overbrengen en bijplaatsen lichtmasten Grolse Boys

Projectleiders :  Arjen Korenromp en Achmed Taouil/Dalibor Repija  

Verduurzaming sportpark

Veldverlichting in LED
Gebouwenverlichting in LED
Isolatie dak kleedkamergebouwen
Plaatsen zonnepanelen
Onderzoek plaatsing warmtepompen
Aanvragen BOSA- en SDE+ subsidies 

Projectleiders : Floris Geessinck en Barry Jansen/Gino Kleverwal

Historie Grolse Boys op Den Elshof

Toevoegen rode accenten bij entree
Verdeling oorspronkelijke vlaggen op sportpark (5 jaar)
Vitrines in clubgebouw voor bewaar-items Grolse Boys
Geschiedenis beide verenigingen in bestuurskamer
Naamgeving Pannakooi → Het Wilgenpark
Rode accenten buitendelen kleedkamergebouwen
Vervanging deel blauwe stoeltjes door rode stoeltjes tribune
Inpassing elektronisch scorebord Grolse Boys
Plaatsen historisch bord

Projectleiders :  Hans van Halm en Peter Grooten/Bert de Hek