Voorzitter Grol doet huwelijksaanzoek aan Grolse Boys

18-03-2018

Op de lustrumreceptie van Grolse Boys 70 jaar op 17 maart ’18 hield Hans Scheinck als voorzitter van s.v. Grol een opmerkelijke toespraak.  In mooi ingepakte zinnen deed hij voor de derde keer de Grolse Boys een huwelijksaanzoek :

"In de eerste plaats natuurlijk de felicitaties van de s.v. Grol aan het bestuur, de leden en de vrijwilligers van de Grolse Boys met het 70-jarig bestaan. Heel begrijpelijk om dit lustrum te vieren. Met 70 jaar kun je meestal zelf nog wel fijn genieten van je eigen verjaardag maar hoe dat met 100 jaar is ?

Die 70 jaar is best een knappe prestatie als je even naar het verleden in Groenlo kijkt. De Grolse Boys was ooit een protestante enclave in een katholiek bolwerk. De club wist zich staande te houden en kreeg op die manier een eigen identiteit. Die identiteit heeft de club behouden hoewel die nu niet meer op het geloof gebaseerd is.

Ook in Groenlo zijn nu vele gemengde partnerschappen van beide geloofsrichtingen, als die geloofsrichtingen overigens nog door de partners herkend worden. Op zulke mooie partnerschappen is één uitzondering , jawel, dat zijn wij samen. Het is ons beide verenigingen niet gelukt een gemengd partnerstel te worden. In de afgelopen 20 jaar moest de verkering twee keer beëindigd worden. De beide besturen waren heftig verliefd maar leden van beide zijden vonden het niet bij elkaar passen. Met andere woorden “De Papa’s en Mama’s wilden niet dat wij trouwden”.  Daarom sta ik hier wat wankelend en met een licht gestegen lichaamstemperatuur, want ik weet dat die verliefdheid nog steeds bestaat. Dus wat ons betreft, lieve Harry, gaan we het nóg een keer aan onze eigen papa en mama vragen. Ik heb ook al wat dingen georganiseerd voor daarna.

Ronald Wagendorp en Michel Hoffman worden onze getuigen en CDA-wethouder Jos Hoenderboom heeft aangeboden het burgerlijk huwelijk gratis te willen voltrekken. Plaats van handeling wordt : de Longa-kantine in Lichtenvoorde. En de nieuwe voorzitter van Longa heeft beloofd dat hij er dan een mooi vuurwerkje bij doet." 

Na de toespraak van de Grol-voorzitter was het de beurt aan Bert Wagendorp om het eerste exemplaar van het mooie boek “Grolse Boys 70 jaar in 70 verhalen” te overhandigen aan oud-voorzitter Willy Hagens. Link naar de prachtige verhalen in boek: Jubileumboek Grolse Boys 70 jaar.

Bert Wagendorp is een prominente oud-Grollenaar, journalist bij De Volkskrant, boekenschrijver en lid van de belangrijke familie Wagendorp in de geschiedenis van de Grolse Boys. In zijn toespraak was hij heel openhartig in zijn analyse. Hij begreep dat Grolse Boys de 70 jaar vierde omdat het er alle schijn van had dat de 75 jaar niet bereikt ging worden. “Voor een voetbalvereniging heb je spelers nodig en die heeft Grolse Boys gewoon te weinig”.  Hij steunde de gedachte om in Groenlo de voetbalkrachten te bundelen net zoals in veel andere plaatsen al gebeurd is.

Na het officiële gedeelte schoof de Grol-voorzitter nog even bij de “tafel Wagendorp” aan om voorzichtig de eerste reacties te peilen. De Grol-voorzitter constateerde dat Bert Wagendorp heel precies de mening van de familie uitgesproken had.

Voorzitter Harry Paf bleef in zijn rol als voorzitter van een lustrumvierende vereniging. Hij gaf in zijn dankwoord aan dat “we er nog wel over zullen hebben”.  Maar eerst een feestje. Zeker voor alle vrijwilligers van de Grolse Boys zeer verdiend. Wat de nabije toekomst ook zal brengen.