Verkenning fusie Grolse Boys - Grol

18-05-2018

Er is een gezamenlijke werkgroep gestart die een verkenning doet naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een fusie tussen Grolse Boys en Grol.  Dit naar aanleiding van een soort huwelijksaanzoek dat de voorzitter van de Grol (Hans Scheinck) in het openbaar aan de voorzitter van de Grolse Boys (Harry Paf) heeft gedaan.

De gezamenlijke werkgroep bestaat uit drie leden van Grolse Boys en drie leden van Grol. Deze leden zijn Achmed Taouil, Arjan Paf en Peter Grooten namens Grolse Boys en Noëlle Neeleman, Michel Hoffman en Dennis Pasman namens Grol. De werkgroep is nu één keer bij elkaar geweest in een heel prettige sfeer. De werkgroep heeft besloten aan de KNVB te vragen of de KNVB de werkgroep kan begeleiden. Het antwoord van de KNVB wordt spoedig verwacht en zal naar verwachting positief zijn.

De werkgroep heeft aan beide voorzitters gevraagd één van beiden als woordvoerder aan te wijzen voor dit proces van verkenning. Voorzitter Harry Paf van Grolse Boys zal als woordvoerder gaan optreden. Ze hebben met elkaar afgesproken dat er verder geen inhoudelijke reactie wordt gegeven omdat beide verenigingen nog in een verkennende fase zitten. Dat was ook het advies van de werkgroep.

De werkgroep heeft aangegeven enige maanden nodig te hebben om eventuele voorstellen te presenteren.