Franklin Reijerink wint hoofdprijs in jubileumloterij

27-05-2018

100-jarige sportvereniging Grol deelt 160 prijzen uit

Franklin Reijerink (50), sedert 1 juli 1996 lid van de sportvereniging Grol, en dat onder andere als spelend lid in het seniorenteam Grol 10, is winnaar geworden van de hoofdprijs van de jubileumloterij van de 100-jarige Groenlose voetbalclub. In een bomvol Sportcafé op het sportpark Den Elshof van de 100-jarige sportvereniging Grol kwam Reijerink afgelopen zaterdag als de grote winnaar uit de bus van de fonkelnieuwe Toyota Aygo. De bekendmaking van de hoofdprijs betekende de apotheose van een prijzenfestival, dat plaatsvond onder het regime van het jubileumbestuur ‘S.V. Grol 100 jaar’. Er werden maar liefst 160 prijzen uitgereikt in het kader van een bijzonder succesvol verlopen loterij.


Winnaar Franklin Reijerink (tweede van links) bij de hoofdprijs: de Toyota Aygo. (Foto: John Ligtenberg​)

Spanning

De onder het jubileumbestuur van Grol ressorterende werkgroep, onder aanvoering van Erik Schuurmans en Tom Hoffman, had ervoor gezorgd dat de sfeer opperbest was en de spanning was te snijden in het clubhuis van de Groenlose voetbalclub. Dit werd met name veroorzaakt door het gegeven dat reeds een week eerder, en dat op zaterdag 19 mei, de 160 winnende lotnummers waren getrokken, maar dat de daarbij horende prijswinnaars nog niet wisten welke prijs men in ontvangst mocht nemen. De prijswinnaars waren allemaal met familieleden en bekenden, alsmede andere belangstellenden aanwezig, hetgeen derhalve een gezellige drukte tot gevolg had.

Sponsoren

Het was spreekstalmeester Jordy Overkamp, die naast de winnende lotnummers de daarbij horende prijswinnaars met vermelding van de prijs, alsmede de naam van de prijssponsor bekend maakte. Een en ander te beginnen met de 160e prijs en geleidelijk aan toewerkende naar de hoofdprijs. Daaraan voorafgaande ging Erik Schuurmans in een welkomstwoord in op de totstandkoming, invulling en uiteindelijke uitvoering van de loterij. Een speciaal woord van dank werd daarbij besteed aan het grote aantal sponsoren dat de prijzen beschikbaar had gesteld. “Dit geeft alleen maar aan dat niet alleen ondernemers in Groenlo zelf, maar ook daarbuiten erg betrokken zijn bij deze club. Zonder hun medewerking hadden wij nooit een dergelijke grootscheepse loterij kunnen organiseren”, aldus Schuurmans.

Climax

Niet nagelaten werd ook om te melden dat er maar liefst 5500 loten van 10 euro per stuk zijn verkocht, hetgeen voor een opbrengst zorgt van 55 duizend euro. Een bedrag dat straks zal worden besteed aan het jubileumcadeau voor de 100-jarige club, te weten een nieuw kunstgrasveld op het sportpark Den Elshof. De climax van de loterij bereikte afgelopen zaterdag het absolute hoogtepunt toen de laatste ‘extra grote’ 28 prijzen bekend werden gemaakt. Deze werden uitgereikt door Hans Scheinck, voorzitter van S.V. Grol, en Theo Huijskes, voorzitter van het jubileumbestuur ‘S.V. Grol 100 jaar’. Uiteindelijk werden de winnaars van de drie hoofdprijzen, te weten Franklin Reijerink, Bart Porskamp en Erwin Porskamp, uitgenodigd om naar voren te komen. Nadat eerst de naam van Erwin Porskamp werd gekoppeld aan de derde prijs (een herenfiets) en vervolgens de naam van Bart Porskamp aan de tweede prijs (een herenfiets), mocht Franklin Reijerink een vreugdedans maken en van naamgenoot Franklin Groot Kormelink (van Toyota-dealer Kormelink uit Groenlo) de autosleutels in ontvangst nemen.


Vol Sportcafé met 160 winnaars.