s.v. Grol krijgt geld voor vervanging kunstgras op hoofdveld

06-06-2018

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft op 5 juni 2018 besloten de s.v. Grol een subsidie toe te kennen voor vervanging van het kunstgras op het hoofdveld. De vereniging krijgt € 230.000,- als ze kiest voor een gecombineerde instrooi met rubber en kurk. De vereniging krijgt € 265.000,- als ze kiest voor een volledige instrooi met kurk.

De s.v. Grol moet dus zelf de afweging maken en die afweging geldt dan ook voor veld 1 waar het kunstgras door de vereniging zelf wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt ook het kunstgras van het pupillenveld “Marveld Arena” vervangen. Dit veld is eigendom van Marveld Recreatie maar wordt ook de s.v. Grol gebruikt.  De directie van Marveld Recreatie heeft aangegeven dezelfde instrooi te gaan toepassen als op de twee andere velden en daarmee de beslissing van de s.v. Grol te volgen.

Sporttechnisch is rubber nog steeds het best. Gezondheidsrisico’s zijn er ook niet echt, zo hebben onderzoeken van het Rijks Instituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) eerder aangetoond. De s.v. Grol had wel in haar plannen opgenomen een laag kurk over het rubber te strooien zodat het rubber wat afgedekt wordt en het veld bij hogere temperaturen niet zo warm wordt. De sporttechnische eigenschappen van alleen instrooi met kurk zijn minder, in de winter bevriest kurk als het vochtig weer is, de kwaliteit van het kurk is zeer wisselend en kurk is veel duurder. Daarom had de s.v. Grol voor een instrooi met voornamelijk rubber gekozen.

Binnen enige maanden publiceert het RIVM nog een rapport in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit rapport gaat over de milieu-effecten van rubbergranulaat. Het RIVM had eerder al gewezen op mogelijk milieurisico’s als gevolg van het uitlogen van stoffen uit de rubberkorrels.

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol (SEAG) gaat zich samen met het bestuur van de s.v. Grol erover beraden of er moet worden gewacht op de resultaten van dat rapport van het RIVM. De vervanging van het kunstgras zou in de maand juli plaatsvinden. Bij een uitstel zal dat het laatste kwartaal van 2018 worden.