Sport RI&E in Excel beschikbaar

18-06-2018

In de Nederlandse Arbowetgeving staat dat iedere werkgever met minimaal één werknemer in dienst verplicht is om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met een RI&E worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een vereniging of organisatie in kaart gebracht. De RI&E bestaat uit een vragenlijst en op basis van de risico’s die daaruit naar voren komen, wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan gebruikt worden voor het oplossen van de risico’s.​ Voor sportverenigingen is er een aparte Sport RI&E.

Als s.v. Grol hebben wij ook, met een interne expert, een Sport RI&E uitgevoerd. Hiervoor hebben we een eigen Excel versie ontwikkeld op basis van de vragen van Werkorganisatie in de Sport (WOS) (www.rie.nl/instrumenten/sportrie). Dit heeft geleid tot 50 actiepunten ter vermindering van Veiligheids- en Gezondsrisico's tijdens activiteiten op ons sportpark.

Mocht je als vereniging ook geinteresseerd zijn in de handige Excel versie van de Sport RI&E dan kun je deze downloaden via de volgende link:

s.v. Grol Excel versie van de WOS Sport RI&E