Bestuurstaal Juli 2018

16-07-2018

In deze rubriek informeert u het hoofdbestuur van de s.v. Grol over de ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar bij onze vereniging. Deze rubriek wordt gepubliceerd in het clubblad en daarna op de website geplaatst.

1.      We beginnen met voetbal vanzelfsprekend. Het afgelopen seizoen was een succes. Veel kampioenen, geen degradanten en maar een paar incidenten. Met 160 leiders en trainers bij de jeugd en met 50 leiders en trainers bij de senioren die in grote mate bijdroegen aan het succesvolle seizoen 2017-2018.

2.      In totaal waren het afgelopen seizoen 420 vrijwilligers in 640 verschillende functies bij de s.v. Grol actief.  Cijfers waar vele verenigingen van duizelen als ze dit horen in onze bestuurskamer. Men vindt de s.v. Grol een echte netwerkorganisatie.

3.      Zeer belangrijk voor het goede verloop van de wedstrijden zijn de scheidsrechters. Er zijn in het afgelopen seizoen weer 5 pupillenscheidsrechters opgeleid die het komend seizoen worden ingezet. De s.v. Grol heeft een grote groep verenigingsscheidsrechters maar daar kunnen er zeker meer bij. Zodat een scheidsrechter ook eens een weekend kan overslaan. Dus mensen die zin hebben een wedstrijd te fluiten bij de thuiswedstrijden bij de jeugd of de senioren op zaterdag of zondag kunnen zich melden bij Jos Froeling, Rob Westervoorde of Bas Brinke of via info@svgrol.nl .

4.      Het Wissink Toernooi voor D- (onder 13) en C- (onder 15) spelers gaat dit jaar niet door. Er was geen geschikt weekend in juni op het sportpark meer beschikbaar. De langer doorlopende competitie (voor het eerst), het Marveld Toernooi, de Special Olympics en de Afsluiting van het Seizoen maakten de kalender vol. Volgend jaar zal het toernooi wel weer georganiseerd worden.

5.      De neven-activiteiten voor de jeugd zijn dit jaar allemaal wel doorgegaan. Een mooi programma met een filmochtend, de wintercup zaalvoetbal, het FIFA toernooi, de AH-competitie, de sinterklaasmiddag, het paaseieren zoeken, de afsluiting van het seizoen en nog meer wegens het jubileumjaar.

6.      In het afgelopen seizoen draaide er voor de eerste keer een Voetbalschool op het sportpark. Op woensdag- en vrijdagmiddag. Gratis deelname voor alle jeugdspelers. Als een derde trainingsmoment in de week. De leiding was in handen van Max de Vries jr. Het geld dat de s.v. Grol erin gestopt heeft was het dubbel waard. Zeer enthousiaste reacties van spelers en ouders.  Er wordt in de zomerstop gesproken over een vervolg.

7.      De 50 plussers in Groenlo bewegen te weinig. Zo heeft de gemeente vastgesteld. Daarom heeft de gemeente samen met de verenigingen op Den Elshof een subsidie-aanvraag ingediend bij het ministerie om tot een project te komen om ouderen meer te laten bewegen. In de maand mei zijn er als proef al drie activiteiten georganiseerd op het sportpark waaronder een fitheidstest en een beweeginstuif. Als de subsidie wordt toegekend, start het project Bewegen voor Ouderen in het najaar.

8.      Een andere proef is uitgevoerd en niet geslaagd helaas. Het beginnen van de wedstrijden op zaterdagmorgen om 9.00 uur in plaats van 8.30 uur. Het wedstrijdschema bleek te krap, wedstrijden liepen daardoor uit, de volgende wedstrijden begonnen te laat en het was dringen in de kleedkamers. In het nieuwe seizoen gaat de beginklok terug naar 8.30 uur.

9.      Bij de senioren gaat het elftal van Grol 3 er volgend seizoen anders uit zien. De kern wordt gevormd door een vriendengroep die eigenlijk een apart team wilde vormen. Gezien de voetbalkwaliteiten van die groep was dit niet aanvaardbaar. In goed overleg met de groep en het huidige Grol 3 is gekomen tot een nieuwe samenstelling. Grol 3 gaat uit drie kernen bestaan,  vriendengroep, spelers huidig Grol 3 en talentvolle spelers die over komen uit de A-jeugd. Het blijft een prestatieteam met een betaalde trainer en de andere faciliteiten die daarbij horen.  Het kampioenschap volgend seizoen is de beloofde tegenprestatie.

10.   Bij de Vrouwen wordt de samenwerking met Vios B. voortgezet. Beide verenigingen zijn positief over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Vrouwen-afdeling. Mogelijk wordt de samenwerking naar de Meiden-afdeling uitgebreid.

11.   De samenwerking met Grolse Boys bij de jeugd wordt definitief. Ook naar de samenwerking bij de senioren wordt uitgebreid gekeken. De uitkomst daarvan is nog niet bekend maar zal in de zomer duidelijk worden.  Beide samenwerkingen staan los van het onderzoek naar een eventuele fusie. Daarover zal pas in het najaar besloten worden.

12.   In het afgelopen seizoen heeft de s.v. Grol met zo’n 60 teams aan de competitie deelgenomen. De eerste indeling voor het nieuwe seizoen 2018-2019 laat zien dat dit aantal ongeveer gelijk blijft. Dat is niet verkeerd.

13.   Het hoofdbestuur heeft besloten in het jubileumjaar wat meer onderscheidingen uit te reiken dan in een normaal jaar. Die onderscheidingen worden uitgereikt op de jubileumavond – dinsdag 18 september 2018 - in het sportcafé. Die jubileumavond start overigens met een herdenking aan alle overleden leden, ook op het sportpark.

14.   De huldiging voor 50 jaar lidmaatschap vindt gewoon plaats op de algemene ledenvergadering op vrijdag 12 oktober. Dat zijn dit jaar vier huldigingen.

15.   In het bestuur van de Stichting Exploitatie sv Grol (SEAG) heeft Lars Oesterholt het penningmeesterschap overgenomen van Maaikel Wiggers.

16.   In het Organisatiebestuur zal met ingang van het nieuwe seizoen Dirk Wolters de functie van wedstrijdsecretaris jeugd overnemen van Wessel Arink.

17.   In het Voetbalbestuur is de functie van voorzitter nog in te vullen na het vertrek van Bart Porskamp die als wethouder van Oost Gelre gekozen is.

18.   Tot het Hoofdbestuur is in april toegetreden Arjen Korenromp die de functie van voorzitter seniorenzaken op zich heeft genomen. Sinds het aftreden van Jos Penterman eind vorig jaar werd de functie waargenomen door Rudi Porskamp.

19.   Overige enige tijd zal Hans van Halm stoppen als penningmeester van de s.v. Grol. Het is al enige tijd bekend dat Tom Hoffman (accountant bij KroeseWevers) hem zal opvolgen, die op dit moment 2e penningmeester van de s.v. Grol is,  de ledenadministratie doet en ook penningmeester van het jubileumbestuur is.

20.   De taken van 2e penningmeester en ledenadministratie zullen worden overgenomen door Tim Hubers, in het dagelijks leven accountant bij PWC.  Een oud-speler van Grol 1 opnieuw in een toppositie bij de club.

21.   Het Voetbalbestuur en het Organisatiebestuur zijn onderdelen van de nieuwe organisatie van de s.v. Grol. Daarnaast zijn er nog het bestuur van SEAG en het dagelijks bestuur. De vertegenwoordigers van deze vier besturen vormen samen het Hoofdbestuur. Alle 9 leden van het Hoofdbestuur hebben een eigen takenpakket. Aan dat takenpakket is een budget gekoppeld.

22.   Alle taken en regelingen bij de s.v. Grol zijn opgenomen in het Handboek s.v. Grol. Te vinden op de website. Dit Handboek wordt in het komende seizoen geactualiseerd. Wat een stevige klus is want in een paar jaar verandert er heel veel bij zo’n grote vereniging als de s.v. Grol.

23.   De KNVB heeft het financiële jaarverslag 2016-2017 van de s.v. Grol beoordeeld. De KNVB kwam tot een positief oordeel. Wat een compliment aan de penningmeester betekent.

24.   Zoals al eerder aangegeven gaat de s.v. Grol een volgende stap zetten naar een gezond sportpark. Er was al een rook-ontmoedigingsbeleid. Maar vanaf het nieuwe seizoen zal elke zaterdag het sportpark rookvrij worden. Het roken buiten op het sportpark wordt op die dag verboden. De aparte rookruimte binnen blijft beschikbaar.

25.   Alle activiteiten en te nemen acties zullen worden gebundeld in een seizoenskalender. Een pittige opgave die Marco Frank en Rob Arink gaan maken.

26.   Het Vriendschapsteken s.v. Grol is nu negen keer uitgereikt. Dit jubileumjaar zal een aantal vrijwilligers deze onderscheiding ook weer krijgen. Vanaf dit jaar zal het Vriendschapsteken in een andere uitvoering uitgereikt worden. De huidige uitvoering was niet meer verkrijgbaar. Een andere uitvoering maar dezelfde waardering.

27.   De s.v. Grol was voor de zogenoemde Achterhoekse Voetbalnacht genomineerd als “beste club”, samen met vier andere verenigingen. De Keyenburgse Boys won de verkiezing vanwege haar inzet voor de hele gemeenschap.

28.   Sinds lange tijd is er onder leiding van de KNVB weer een overleg geweest met alle voorzitters van de voetbalverenigingen in Oost Gelre. Vice-voorzitter Marco Frank heeft de s.v. Grol vertegenwoordigd. Er is gesproken over onder andere de rookvrije accommodatie, de nieuwe privacy-wet, de kwaliteit van de competities in de categorie B en het meten van de ledentevredenheid.

29.   De s.v. Grol heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan het project “Hart voor de Achterhoek” van de Rabobank. Per jaar verdeelt de Rabobank € 400.000,- aan verenigingen en instellingen die ieder maximaal € 2.500,- kunnen winnen. Het bedrag wordt bepaald door het aantal stemmen dat je krijgt voor je aangegeven doel. Dat stemmen gebeurt door die klanten van de Rabobank die tevens lid van die bank zijn. De aanvraag van de s.v. Grol was gericht op de wensen die vrijwilligers nog hebben. De uitslag is bekend als u dit leest.

30.   Onder leiding van de gecertificeerd veiligheidsdeskundige Sander Nijhoff is bij de s.v. Grol een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Er zijn 328 risico’s in kaart gebracht op de onderdelen Evenementen, Gebouwen, Terreinen, Bedrijfshulpverlening, Noodsituaties, Veiligheidsrisico’s, Sportspecifieke risico’s en Beleid.  Voor 169 risico’s was een nadere beoordeling nodig. Uit die nadere beoordeling bleek dat er voor 49 risico’s acties noodzakelijk zijn. Die acties zullen als eerste gefaseerd worden uitgevoerd.

31.   De eerste actie is al uitgevoerd. De ladders bij de gebouwen zijn weggehaald zodat spelers niet meer met voetbalschoenen op de daken kunnen klimmen om de bal eraf te halen. Goed bedoeld, maar gevaarlijk en slecht voor het platte dak. De ballen worden er nu één keer week door de onderhoudsgroep eraf gehaald.

32.   De dakbedekking van kleedkamergebouw 3-10 is versleten. Dat komt niet alleen door de voetbalschoenen.  Het bitumen zit aan het einde van de levensduur. Tegelijkertijd zullen de koepels op het dak worden verwijderd die geen dienst meer doen. 

33.   Een andere zeer omvangrijke actie is de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als de nieuwe privacy-wet (mei 2018). Die wet gaat heel ver in het beschermen (afschermen) van de persoonsgegevens. Voor amateurverenigingen is deze wet een nieuwe last die op de schouders van vrijwilligers wordt gelegd. De s.v. Grol heeft zich voorgenomen vóór het einde van het jaar de regels van de wet te gaan toepassen.

34.   De s.v. Grol heeft een uitstekende band met haar buren aan de Elshofweg en de Oude Winterswijkseweg.  Veldgeluiden, inval van de lichtmasten, druk verkeer, rommel op straat zijn te noemen als je in de buurt van het sportpark woont. Maar de buren klagen daar nooit over. Tijd om iets terug te doen in dit jubileumjaar. Op zaterdag 8 september zijn ze door de s.v. Grol op de borrel uitgenodigd. Gecombineerd met een rondleiding op het sportpark.

35.   De gemeente Oost Gelre heeft een wens van de verenigingen op het sportpark vervuld. De verlichting op de parkeerplaats is uitgebreid. Met toepassing van LED-verlichting. Tegelijkertijd is de verlichting langs de Oude Winterswijkseweg vervangen.

36.   Na de aanpassingen van veld 2 (trainingsveld) bleef een deel van het veld te drassig. Er is tegen veld 4 aan een nieuwe sloot gegraven en de drainage verlegd. Daarnaast zal op dit veld in de zomer een extra lichtmast worden geplaatst.

37.   Over vervanging van de kunstgras op het hoofdveld, veld 1 en de Marveld Arena is al veel geschreven op andere plaatsen. Zeer tevreden kan de s.v. Grol zijn over het besluit van gemeenteraad van Oost Gelre om het geld voor de vervanging van het kunstgras op het hoofdveld beschikbaar te stellen. De vervanging op veld 1 betaalt de s.v. Grol zelf en de vervanging op de Marveld Arena wordt betaald door Marveld Recreatie. Het bestuur van de SEAG zal nu in overleg met het Hoofdbestuur moeten bepalen of er rubber of kurk wordt ingestrooid.  Omdat er een nieuw rapport aankomt over de milieu-effecten van rubber in de natuur (door Rijks Instituut voor Veiligheid en Milieu) is het waarschijnlijk dat de s.v. Grol de vervanging uitstelt. Na bestudering van dat onderzoek kan de definitieve keuze voor rubber of kurk bepaald worden. Die keuze geldt dan voor alle drie velden.

38.   De actie voor ZZP’ers om tegen een flinke korting een reclamebord te plaatsen op veld 1 is een groot succes aan het worden. Deze jubileum-actie loopt nog door tot en met het einde van het jaar.

39.   Er is een initiatief gestart om de spelende seniorleden en de ondersteunende leden nog meer bij de s.v. Grol te betrekken.  Onder de naam “De 12e man” wordt er meegedacht, een gezamenlijke activiteit georganiseerd en wordt de vereniging met kleine, gerichte financiële bijdragen ondersteund. De “12e man” is voor particulieren en ook niet leden van de s.v. Grol kunnen zich aansluiten. Het lidmaatschap kost € 54,- voor ondersteunende leden, € 90,- voor spelende leden en € 120,- voor nieuwe leden. De nieuwe leden worden automatisch ook ondersteunend lid van de s.v. Grol.  Het belangrijkste  doel van de “De 12e man” is het voetbaltechnisch fundament van de s.v. Grol verder versterken.

40.   De Business Club s.v. Grol heeft in dit jubileumjaar een geweldige schenking aan de s.v. Grol gedaan van € 9.000,-. Uitgereikt tijdens de prachtige sponsoravond. Het geld gaat besteed worden aan nieuwe ballen (€ 6.000,-) , nieuwe tenues voor de verenigingsscheidsrechters (€ 1.500,-) en het jubileumboek (€ 1.500,-).