Update werkgroep “verkenning fusie” Grolse Boys – Grol

18-07-2018

Communicatie werkgroep Grolse Boys – s.v. Grol

Werkgroep wil in gesprek met enkele voor- en tegenstanders eventuele fusie. Geef je voor 21 augustus op.

De werkgroep “verkenning fusie” Grolse Boys – Grol is namens de besturen van beide voetbalverenigingen aangesteld om te onderzoeken of er draagvlak is voor een fusie tussen beide voetbal verenigingen.  Sinds de opdracht is de werkgroep voortvarend van start gegaan:

Wat is er zoal gedaan?

We hebben eerst een positief kennismakingsgesprek gehad als werkgroep. Er heerst een goede chemie tussen de 6 afgevaardigden (3 van elke vereniging) en we hebben besloten dat we deze opdracht aannemen en een zo’n goed mogelijk advies willen overbrengen naar beide besturen.

Er is vervolgens een plan gemaakt wat we de komende maanden gaan doen, wie we willen spreken en wat we als resultaat willen gaan bereiken. Vervolgens zijn de gesprekken met externe mensen ingepland:

·       Er is een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van de KNVB. Die heeft ons veel verteld over fusies, wat gaat goed, wat gaat minder. Waar moet je op letten etc. etc.

·       We hebben een gesprek gehad met een ervaringsdeskundige die beroepshalve betrokken is geweest bij een fusie. Hij kwam ons toelichten hoe dat gehele proces is verlopen.

·       We hebben een kennismaking gesprek gehad met de Wethouder van Sport van de gemeente Oost Gelre waarin we de gemeente hebben geïnformeerd over de verkenningsfase.

De werkgroep wil al deze informatie gaan verwerken in een advies aan beide besturen. Om tot een compleet advies te kunnen komen wil de werkgroep graag nog in gesprek met voorstanders en tegenstanders van een eventuele fusie. Daar willen we eind augustus/ begin september voor reserveren. Het gaat hier niet om info bijeenkomsten waarin de werkgroep wat gaat presenteren. Dit zijn puur separate gesprekken met een aantal voor- en een aantal tegenstanders van de fusie, zodat de werkgroep die argumenten ook mee kan nemen richting beide besturen. Mochten er leden van beide verenigen zijn die graag hun mening aan de werkgroep willen toelichten geef je dan voor 21 augustus op via het volgende email adres: Grolse Boys: grols@live.nl (Peter Grooten) of s.v. Grol: noelleneeleman@outlook.com

10 September wil de werkgroep de resultaten en het advies van het verkennend onderzoek presenteren aan beide besturen. Beide besturen kunnen dan separaat aangeven wat ze ervan vinden en hoe ze verder willen gaan.