Update communicatie werkgroep Grolse Boys - Grol

11-10-2018

Infoavond op donderdag 15 november om 19:30 uur bij De Mattelier

De werkgroep “verkenning fusie” Grolse Boys – s.v. Grol is namens de besturen van beide voetbalverenigingen aangesteld om te onderzoeken of er een mogelijk draagvlak is voor een fusie tussen beide voetbal verenigingen.

 

      

In onze vorige communicatie updates hadden we aangegeven dat we midden/eind september de resultaten en het advies van het verkennend onderzoek wilden gaan presenteren aan beide besturen. Beide besturen kunnen dan separaat aangeven wat ze ervan vinden en hoe ze verder willen gaan.

Dit is inmiddels gebeurd. Op maandagavond 10 september hebben wij als werkgroep de presentatie gegeven aan beide besturen en daarbij ook ons advies voorgelegd aan beide besturen.

De beide besturen hebben daar afzonderlijk verder overleg over gevoerd en beide besturen hebben inmiddels besloten om  ons advies op gaan opvolgen. Ons advies was dat wij meer tijd nodig hebben om tot een goede afweging te komen of er voldoende draagvlak is voor een fusie tussen beide voetbal verenigingen.

We hebben als werkgroep veel informatie ingewonnen, veel gesprekken gevoerd, maar het is gewoon te weinig om daarover een goed advies te kunnen geven. Daarom hebben wij gevraagd om meer tijd en dat is door beide besturen dus akkoord op gegeven.

Daarnaast hebben wij als werkgroep ook geadviseerd om de resultaten van de verkenningsfase aan alle leden van beide voetbalverenigingen te presenteren, zodat iedereen op de hoogte is van wat we tot nu toe gedaan hebben. Ook daar hebben beide besturen een akkoord op gegeven en zodoende willen we op donderdag 15 november om 19:30 een info avond in De Mattelier in Groenlo organiseren waarin de werkgroep de resultaten van de eerste verkenningsfase met alle leden wil gaan delen. Je bent dus van harte welkom.

Voor meer vragen verwijzen we jullie graag door naar de voorzitters van beide verenigingen Hans Scheinck (s.v. Grol) en Harry Paf ( Grolse Boys)