Samenwerking Grolse Boys 1 en Grol in zaterdagvoetbal stopt

03-11-2018

Afgelopen zomer gingen s.v. Grolse Boys en s.v. Grol een samenwerking aan in het zaterdagvoetbal. In samenwerking met de KNVB werd een Samenwerkende Senioren Afdeling (SSA) opgericht. Daarin zouden drie elftallen uitkomen en wel  SSA Grolse Boys / Grol 1 , SSA Grolse Boys / Grol 2 (= feitelijk Grol 2 zaterdag) en SSA Grolse Boys / Grol 3 (= feitelijk Grolse Boys 2).

Het echte gecombineerde team was SSA Grolse Boys / Grol 1. Grolse Boys had daarvoor 11 spelers en Grol zou per week met maximaal 4 spelers aanvullen. Spelers van Grol konden spelen in dit eerste team als ze zaterdag of zondag vrij waren. De spelers van Grol mochten ook vast spelen in dit elftal en ook de trainingen bij Grolse Boys volgen. Dat is bij de Grol niet gelukt. Er is slechts 1 speler vast in dit eerste elftal gaan spelen. Als tweede optie werd een rouleersysteem opgesteld, spelers van Grol zouden bij toerbeurt een wedstrijd in SSA Grolse Boys / Grol 1 spelen. Dat is beter gelukt. Bij elke wedstrijd speelden wel enige spelers van Grol mee. Maar het was al snel in de competitie duidelijk dat dit niet genoeg was op het moment dat spelers van Grolse Boys verhinderd of geblesseerd waren. Er werd zelfs een wedstrijd afgezegd en dat betekent voor de KNVB “niet opkomen”, een boete en drie punten in mindering.  Dat raakte ook de s.v. Grol. Het hoofdbestuur besloot tot een noodmaatregel, een verstrekkende regeling. Voor elke speler die een wedstrijd zou spelen in SSA Grolse Boys / Grol 1 zou er een premie van € 25,- in de teampot gedaan worden. Geen betaling van spelers maar een extra bijdrage voor het team. Daarbij moet aangetekend worden dat er vele teams bij de Grol zijn (alle juniorenteams en de selectieteams mannen en vrouwen bij de senioren) die per jaar een bijdrage krijgen voor hun teampot. Het effect van deze “premieregeling” die op 31 oktober werd gepubliceerd kon niet meer worden afgewacht. Want er was een acuut probleem bij de bezetting van SSA Grolse Boys / Grol 1 voor de wedstrijd op zaterdag 3 november. De Grol kon nog geen 4 spelers garanderen en bij Grolse Boys waren verschillende spelers verhinderd. Dit zou opnieuw leiden tot het afzeggen van de wedstrijd. Voor de tweede keer. Bij Grolse Boys constateerde men dat in de komende tijd de situatie heel wankel zou blijven voor dit elftal. Er was geen garantie voor een voldoende bezetting op elke zaterdag. Daarop besloot het bestuur van Grolse Boys met grote tegenzin op 1 november het eerste team uit de competitie terug te trekken. De KNVB en de voorzitter van de Grol werden daarvan op de hoogte gesteld door de voorzitter van Grolse Boys.

Dit seizoen zal verder gegaan worden met SSA Grolse Boys/Grol 2 en SSA Grolse Boys/Grol 3. Het is niet uitgesloten dat de KNVB een  streept haalt door de SSA. Dan zullen de teams weer Grol 2 zaterdag en Grolse Boys 2 gaan heten. Dit tweede elftal van Grolse Boys komt onder leiding van de huidige twee trainers van SSA Grolse Boys/Grol 1, Mohammed Faris en Holger Braun. Dit team zal dus gaan doortrainen en bij de KNVB zal worden geprobeerd een plek in de 4e klas standaard zaterdag terug te krijgen bij een eventuele fusie. Want het bestuur van Grolse Boys hoopt dat deze beslissing de verdere fusiebesprekingen met de s.v. Grol niet in de weg zal staan.

Met dit besluit van het bestuur van Grolse Boys is door het hoofdbestuur van s.v. Grol de “premieregeling” weer ingetrokken.