Uitnodiging informatie bijeenkomst over fusie verkenning

04-11-2018

Uitnodiging informatie bijeenkomst voor leden en ouders van jeugdleden van s.v. Grol, vrijdag 30 november 19.30 uur.

De werkgroep Grolse Boys - Grol heeft een eerste verkenningsfase afgerond en heeft de resultaten van die fase aan beide besturen gepresenteerd. In het kader van open en transparante communicatie wilde de werkgroep diezelfde resultaten ook aan alle leden van beide verenigingen gaan presenteren. Daarvoor was de bijeenkomt van 15 november in de Mattelier bedoeld. Het was/is absoluut niet de bedoeling geweest om op die avond discussies aan te gaan over wat voor onderwerp dan ook. Puur een informatieve bijeenkomst omdat de leden van de werkgroep van veel leden te horen kregen dat ze graag geïnformeerd wilden worden. Nadat bij beide clubs de ALV is gehouden hebben wij als werkgroep de resultaten daarvan besproken en hebben we als werkgroep besloten om het als volgt te gaan doen:

In plaats van een gezamenlijke bijeenkomst op 15 november in de Mattelier, wordt er nu door beide verenigingen een besloten bijeenkomst gehouden op vrijdag 30 november voor de leden en ouders van jeugdleden. Er is voor deze nieuwe dag en datum gekozen omdat we gehoor willen geven aan de vraag om deze bijeenkomst niet op een trainingsavond te houden en ook leden die doordeweeks niet in Groenlo zijn, de gelegenheid willen geven aan te sluiten. Daarnaast heeft de werkgroep tussen 15 en 29 november nog een aantal gesprekken, waarvan wij het belangrijk vinden dat de uitkomsten meegenomen worden in de informatieverstrekking naar de leden.

Voor de leden van sv Grol vindt deze plaats op 30 november  in het Sportcafé op sportpark den Elshof, aanvang om 19.30 uur (we verwachten dat deze bijeenkomst tot 21.00 duurt, zodat dit de avond voor de 12e man niet in de weg zit).

De insteek van deze avonden is en blijft hetzelfde. Er zal alleen geïnformeerd worden wat er tot nu toe allemaal gedaan is en een voorstel wat de vervolgstappen zullen zijn. Kortom een puur informatieve avond waarbij er geen stemming o.i.d. zal plaatsvinden. Ruimte voor het stellen van vragen is er natuurlijk wel.

De bijeenkomst heeft een besloten karakter, waarbij leden en ouders van jeugdleden van harte welkom zijn. Dit betekent ook dat er deze avond geen opnames gemaakt worden.