Meldpunt Accommodatie, voor een schoner, beter en veiliger sportpark

15-11-2018

Dagelijks maken vele (spelende) leden gebruik van het sportpark inclusief kleedkamers, velden, materialen, kleding, fietsenstalling en ballen. Om alles zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen is het van belang dat iedereen zich houdt aan de afgesproken en vanzelfsprekende regels. Dit betekent o.a. schoonmaken kleedkamers na gebruik, terugzetten trainingsgoals na gebruik, geen ballen laten liggen op het trainingsveld, afsluiten kleedkamers als je als laatste de kleedkamers hebt gebruikt, geen rommel laten slingeren maar in de prullenbak doen en fietsen in de stalling plaatsen.

Het blijkt steeds vaker dat deze regels worden ‘overtreden’. Met name het netjes achterlaten van kleedkamers is de laatste tijd een aandachtspunt gebleken. Zo worden er regelmatig etensresten aangetroffen en worden kleedkamers niet altijd droog getrokken. Ook worden rubberkorrels vaak op de putten geveegd (in plaats van in de afvalton) en worden ramen niet open gezet bij het verlaten van de kleedkamer, waardoor ventilatie nauwelijks mogelijk is.

Een aantal jaar geleden is het Meldpunt Accommodatie in het leven geroepen. Gebleken is echter dat deze niet bij iedereen bekend is en zodoende (te) weinig gebruikt wordt. Mocht je situaties tegenkomen waarbij duidelijk is dat bovengenoemde regels niet nagekomen zijn, dan is het verzoek om dit direct te melden bij het Meldpunt Accommodatie. Dit kan via het volgende e-mailadres: accommodatie2@svgrol.nl. (Dit adres is ook te vinden op de website bij Quick links aan de rechterkant van de Homepage.) De melding zal dan zo spoedig mogelijk worden opgepakt waarbij het desbetreffende team of persoon zal worden aangesproken op zijn of haar gedrag. Ook kan het natuurlijk geen kwaad om het team of de persoon die verantwoordelijk is zelf aan te spreken. Suggesties ter verbetering van het sportparkgebruik kunnen uiteraard ook gestuurd worden naar dit e-mail adres.