Update over Jeugdvoetbal bij s.v. Grol

14-12-2018

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is een veel gehoorde uitspraak als er over jeugdvoetbal wordt gesproken. Bij de s.v. Grol wordt dit motto volledig omarmd. In het jeugdvoetbal gaat het erom dat kinderen met plezier beter leren voetballen. Om dat te waarborgen, moeten we als s.v. Grol veel zaken regelen en controleren. Dat kunnen op het oog kleine dingen zijn, maar ook elementaire kwesties als een goede teamindeling, het opstellen van een trainingsschema of het creëren van een positieve houding van de ouders. Om dit te organiseren hebben de Commissie Jeugdzaken en het Voetbalbestuur een aantal speerpunten benoemd voor het huidige seizoen:

Aandacht voor alle jeugdvrijwilligers

Zorgen voor goede communicatie tussen alle betrokkenen bij het jeugdvoetbal bij onze club

Beleid ontwikkelen en uitrollen: ‘op het veld moet het gebeuren’ om spelers beter te maken

Zorgen voor goede procedure indeling spelers (jeugd en senioren)

Zorgen voor ontwikkeling trainers en overige jeugdvrijwilligers

Zorgen voor tijdige aanstelling alle trainers, leiders en overige jeugdvrijwilligers

Het Voetbalbestuur en de Commissie Jeugdzaken hebben een start gemaakt met bovenstaande speerpunten. We realiseren ons echter heel goed dat we het jeugdvoetbal bij s.v. Grol alleen tot een succes kunnen maken door samen te werken met alle mensen die betrokken zijn bij de jeugd van de s.v. Grol. Of het nu om een trainer, leider of ouder gaat, ‘eendracht maakt macht’. Ofwel, wanneer mensen samenwerken kan men veel bereiken, is het credo waarmee we willen toewerken naar sportieve successen (in de breedste zin van het woord). Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties, klop dan bij ons aan. Contactgegevens vind je op de website onder Organisatie bij Voetbalbestuur, Commissie Jeugdzaken ( O7 t/m O17) en Commissie Seniorenzaken (voor O19).

Met sportieve groet,

Commissie Jeugdzaken s.v. Grol
Voetbalbestuur s.v. Grol.

Contactpersonen Commissie Jeugdzaken

John ter Heerdt (O-7 t/m O-11)
Jeroen Gerretsen (O13)
Ron Klein Gebbink (O15)
Marcel ten Barge (O17 – O19)

Contactpersonen Voetbalbestuur (jeugd)

Michel Hoffman - Bovenbouw Jeugd (vanaf O15), Voetbalschool, Keepers
Dennis Pasman - Bovenbouw Jeugd (vanaf O15), Keepers
Ivo Versteegen - Onderbouw Jeugd (t/m. O13), Scouting, Contactpersoon KNVB en BVO's
Bart de Vries - Onderbouw Jeugd (t/m. O13), Scouting, Voetbalschool