Uitreiking jubileumcadeau tijdens Nieuwjaarsreceptie

22-12-2018

Grote Finale van 'S.V. Grol 100 jaar'

Leden van de sportvereniging Grol, zowel spelend als ondersteunend, Grolvrijwilligers van jong tot oud, Grol- supporters en sympathisanten hebben nog twee activiteiten dan wel festiviteiten voor de boeg in het kader van het 100-jarige bestaan van de Groenlose voetbalclub. Dat is op zaterdag 29 december 'De Grote Finale' in uitgaanscentrum City Lido en op zondag 6 januari tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie de overhandiging van het jubileumcadeau in de vorm van een cheque ter waarde van een nu nog onbekend bedrag.

De Grote Finale als slotactiviteit wordt ingevuld met een gezellige, bovenal gevarieerde avond voor alle spelende en ondersteunende seniorenleden, alsmede alle Grolvrijwilligers en dat samen met hun partners. De avond, die geheel gratis toegankelijk is en waarbij alle aanwezigen enkele verrassingen worden aangeboden, zal een bijzonder gevarieerd karakter hebben. De hoofdingrediënten zullen bestaan uit muziek, zang en humor, veel humor. Wat dit laatste betreft, zullen enkele buutreedners hun opwachting maken. Bovendien wordt met de organisatie van een hilarische 'foute' bingo, waaraan iedereen geheel gratis kan meedoen en waarbij tegelijkertijd de meest uiteenlopende prijzen zijn te winnen, een voor alle aanwezigen actief programmaonderdeel ingevuld. Daarnaast bestaat het sluitstuk van de avond uit een gastoptreden, waarbij de organisatie niet kan verzekeren dat het dak van uitgaanstempel City Lido in tact blijft. Aanmelding voor deze avond is nog steeds mogelijk via info@svgrol100.nl. Daarbij moet wel worden aangegeven of men alleen of met partner komt. De avond begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie
De Nieuwjaarsreceptie van de sportvereniging Grol op de eerste zondag van januari 2019 zal zoals gebruikelijk vooraf worden gegaan door de Nieuwjaarsloop van de S.V. Grol. Ook deze keer kunnen een tweetal afstanden worden gelopen, te weten 3,5 en 10 kilometer. De route voert wederom door het prachtige Zwolse landschap. Belangstellende deelnemers kunnen zich 's morgens vanaf 9.30 uur laten inschrijven. Om 10.30 uur gaan de deelnemers voor de lange afstand van start en om 10.45 uur de deelnemers voor de korte afstand.

Na afloop van het sportieve gebeuren buiten verplaatst het gehele gezelschap zich naar binnen in het Sportcafé van het sportpark Den Elshof voor de Nieuwjaarsreceptie. Daarbij is vanaf 12.00 uur voor de jeugd de sporthal beschikbaar voor het spelen van een potje voetbal en kan dezelfde jeugd buiten op het hoofdveld terecht, alwaar een Panna Arena staat opgesteld. Deze keer zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie de prijsuitreiking van de Nieuwjaarsloop en de Nieuwjaarstoespraak van Grolvoorzitter Hans Scheinck worden voorafgegaan door de overhandiging van het jubileumcadeau in het kader van 'S.V. Grol 100 jaar'. Dit cadeau, in de vorm van een cheque, zal op een passende manier door het jubileumbestuur worden overhandigd, waarbij een 'elftal' pupillen (jongens en meisjes), gekleed in Groltenue de gehele ceremonie op een feestelijke wijze zal omlijsten.