Enquete in Januari 2019 over verkenning samengaan Grolse Boys en s.v. Grol

28-12-2018

Op vrijdag 30 november j.l. heeft de werkgroep ‘verkenning fusie Grolse Boys - s.v. Grol’ een informatiebijeenkomst gehouden voor hun leden en ouders van leden. Voornoemde werkgroep heeft een eerste verkenningsfase afgerond en heeft de resultaten van die fase in een eerder stadium aan beide besturen gepresenteerd. In het kader van open en transparante communicatie vond de werkgroep het belangrijk diezelfde resultaten ook aan alle leden van beide verenigingen gaan presenteren. Zowel bij Grolse Boys als bij s.v. Grol werd om 19.30 aangevangen met een presentatie waarbij de aanwezigen werden meegenomen in de ondernomen activiteiten en ontwikkelingen tot aan 30 november 2018. Ook werd ruimte geboden tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Van deze mogelijkheid hebben de aanwezigen op beide bijeenkomsten gebruik gemaakt. Op de avond is ingegaan op tal van onderwerpen. Zo is onder andere een tijdlijn gepresenteerd van gebeurtenissen die gedurende verkenningsfase hebben plaatsgevonden, is er een uiteenzetting gegeven van alle ondernomen activiteiten van de werkgroep, is een toelichting gegeven op gevoerde gesprekken met de gemeente Oost-Gelre, zijn voordelen van één voetbalvereniging in Groenlo benoemd en zijn de aanwezigen meegenomen in de te ondernemen vervolgstappen.  Al met al kan gesproken van een waardevolle avond, iets wat ook erkend is door de aanwezigen op beide bijeenkomsten.

Op korte termijn zullen de leden een mail ontvangen met een uitgebreide uiteenzetting van de avond. Aan het begin van het nieuwe jaar zal een enquête volgen om inzicht te krijgen in hoe de leden denken over het samengaan van beide verenigingen.