Uitnodiging trainingsdag 19 januari 2019

28-12-2018

Beste spelers en ouders/ verzorgers,

Op zaterdag 19 januari 2019 wordt er voor alle jeugdspelers (zowel de meiden als de jongens uit de s.v. Grol- jeugd) een trainingsdag georganiseerd. Om een goede teamindeling te kunnen maken voor het seizoen 2019-2020 vinden meerdere activiteiten plaats. Eén van deze acties betreft de trainingsdag op 19 januari. Op deze dag zullen alle jeugdspelers van de s.v. Grol wedstrijdvormen gaan spelen, waarbij de spelers ingedeeld zullen worden op grond van de leeftijdsklasse waarin ze in het seizoen 2019-2020 gaan spelen.  Door met alle trainers en begeleiders van de teams, de scoutingscommissie, het voetbalbestuur en de commissie jeugdzakennaar deze wedstrijden te gaan kijken, verwachten we een nog beter beeld te krijgen van het voetbaltechnische niveau van de verschillende jeugdspelers bij de s.v. Grol. Het is namelijk lastig om bijvoorbeeld de 2e jaars O11 te vergelijken met de 1e jaars O13. In het seizoen 2019-2020 spelen zij samen. Door ze samen te laten spelen, is een grove vergelijking wel mogelijk. Vandaar dat deze dag georganiseerd wordt. Er is een tweetal teams dat al een wedstrijd heeft (competitie). De overige spelers worden de 19e op het sportpark verwacht op de tijdstippen dat ze ingepland staan.

Het tijdschema op 19 januari 2019 is als volgt:

9.00-10.30 uur

·        Spelers die in seizoen 2019-2020 in O8 en O9 gaan spelen

·        Spelers die in seizoen 2019-2020 in O10 en O11 gaan spelen

·        Spelers die in seizoen 2019-2020 in O13 gaan spelen

10.30-12.00 uur

·        Spelers die in seizoen 2019-2020 in O15 gaan spelen (dus 2e jaars O13 en 1e jaars O15)

12.00-13.30 uur

·        Spelers die in seizoen 2019-2020 in O17 gaan spelen (dus 2e jaars O15 en 1e jaars O17)

13.30-15.00 uur

·        Spelers die in seizoen 2019-2020 in O19 gaan spelen (dus 2e jaars O17 en 1e jaars O19)

15.00-16.30 uur

·        Spelers die volgend jaar in de Senioren gaan spelen (dus 2e jaars O19)

De spelers worden verzocht omuiterlijk 5 minuten voor aanvang van hun onderdeel omgekleed (in eigen trainingskleding) op de tribune plaats te nemen. Omkleden en douchen kan op het sportpark. Mocht je op 19 januari echt niet kunnen, meld je dan af bij je eigen trainer/ leider.

Zoals gezegd, is deze activiteit er één van de vele die in het teken staan de spelersindeling 2019-2020. Hieronder een uiteenzetting op hoofdlijnen hoe de teamindeling 2019-2020 tot stand komt:

·        Het hele jaar worden spelers bekeken door hun eigen trainers/ begeleiders, leden van de scoutingscommissie, leden van het voetbalbestuur, leden van de commissie jeugdzaken en het hoofd jeugdopleidingen.

·        Trainers en begeleiders word gevraagd om de spelers van hun team te beoordelen. Deze beoordelingen worden medio januari 2019 verzameld.

·        Op grond van de ingewonnen informatie wordt onder regie van het voetbalbestuur en de commissie jeugdzaken een 1e concept-spelersindeling gemaakt.

·        Deze concept-indeling wordt medio februari 2019 besproken met alle trainers/ begeleiders van de jeugdteams.

·        In de maanden maart, april en mei worden de ontwikkelingen (voetbaltechnisch en sociaal-emotioneel) van de spelers nauw in de gaten gehouden, zodat er een 2e concept-indeling gemaakt kan worden. Als het noodzakelijk is, worden er nog extra trainingsdagen georganiseerd.

·        Ook de 2e concept- spelersindeling wordt besproken met alle trainers en begeleiders, zodat de puntjes dan op de ‘i’ kunnen worden gezet en de spelersindeling gereed is voor publicatie. Het streven is om de spelersindeling 2019-2020 begin juni 2019 bekend te maken.

 

Groeten van het voetbalbestuur en de commissie jeugdzaken