Vervolg veilige kruising Rabobank

28-12-2018

Meer dan 1500 handtekeningen voor de petitie en de ondersteuning van de sportverenigingen en Marveld Recreatie heeft er toe geleid, dat de Gemeente de eerste stappen heeft gezet om tot een veiligere kruising te komen bij de Rabobank. O.a. een inrijverbod voor vrachtwagens op de Eibergseweg en de Industrieweg (tussen Den Sliem en Eschweg). Daarnaast is er met borden een alternatieve fietsroute aangegeven. Op woensdag 2 januari is er een vervolggesprek tussen de Gemeente en belanghebbenden. s.v. Grol zal hier ook bij vertegenwoordigd zijn. Daar zal nog eens kritisch naar de tot nu toe genomen maatregelen worden gekeken, en alle voorgedragen mogelijke oplossingen worden besproken.

Meer info in de nieuwsbrief van de Gemeente: nieuwsbrief 27 december 2018.