Marca bedankt!

18-06-2020

Hierbij het laatste artikel uit clubblad nummer 1 dat we op onze website en social media delen. Clubblad nummer 1 is nu ook als geheel als pdf beschikbaar op onze website. Ga naar de volgende webpagina.

Verschenen clubbladen 2003 tot heden

Daar vind je ook eerdere nummers van ons prachtige clubblad. Het eerstvolgende clubblad is gepland voor de laatste week in juli.

Marca bedankt!

Na een lang ‘dienstverband’ heeft Marca Adema eind 2019 te kennen gegeven te stoppen als eindredacteur voor het clubblad. Erg jammer, maar haar keuze respecteren we. Als redactie, hiermee ook doelend op de inmiddels gestopte redacteuren onder haar eindredacteurschap, kijken we allen terug op een enorm fijne, warme samenwerking met haar. De notulen van een vergadering waren steevast nog eerder thuis dat de redactieleden zelf die nog bleven hangen. Op het laatst zelfs al bij het afsluiten van de vergadering. In de eindfase is het voor de opmaak, de hoofdredacteur en eindredacteur altijd weer een race tegen de klok om het clubblad ‘Grolwaardig’ bij de drukker te krijgen. Er dient vaak nog behoorlijk geïmproviseerd te worden en is er veelvuldig onderling contact. Altijd op een zeer prettige manier. Dat is enorm fijn werken. Zeer vaak offerde ze ook nog eens haar toen nog vrije woensdagochtend op, om te helpen bij het verspreidklaar en verzendklaar te maken van de clubbladen. We zijn haar veel dank verschuldigd. Er dienden zich soms ook wel eens zeer zware zaken aan, dienden harde noten gekraakt te worden. Altijd waren we het eens met elkaar, kwam er een consensus, konden we ook dan op haar bouwen. Bij het bekendmaken van haar voor-nemen te stoppen gaf ze, geheel des Marca’s, aan haar taak nog wel voort te blijven zetten tot er een opvolger zou zijn gevonden en dat ze diegene ook nog wel in zou willen werken. En dat deed ze, toen clubbladbezorgster Dorien Koppelman al snel en geheel bij toeval, na het inzenden van een Tekkel voor clubblad 4, gestrikt werd om haar taken over te nemen. Naast de clubbladredactie was Marca ook actief lid in de Jubileumcommissie Grol 100 jaar.