Update teamindeling JO15 en JO17-klasse

19-06-2020

Naar aanleiding van opgedane ervaringen in de eerste trainingsweek hebben het voetbalbestuur, de jeugdcommissie en de trainers/ stafleden van de teams in JO17 en JO15-klasse besloten om in het seizoen 2020-2021 een JO15-4 te formeren in plaats van een JO17-5. Gezien de uitgangspunten dat elke speler bij de s.v. Grol moet zich kunnen ontwikkelen op zowel voetbaltechnisch als sociaal-emotioneel vlak is de volgende verdeling tot stand gekomen.

Samenstelling JO15-3, JO15-4, JO17-3, JO17-4

Bij de verdeling van de spelers zoals hierboven is niet alleen gekeken naar de voetbaltechnische kwaliteiten. Uiteraard is dat één van de aspecten waar naar gekeken is. Daarnaast is rekening gehouden met factoren als samenspelen met vrienden (hierover hebben de trainers gesprekken gevoerd de spelers) leeftijd en het aantal spelers in de teams. Deze combinatie maakt dat er in de JO15-klasse een aantal dispensatie spelers gaat spelen. Gezien genoemde uitgangspunten zijn de trainers, stafleden, voetbalbestuur en jeugdcommissie de visie toegedaan dat bovenstaande teamindeling de beste invulling is om aan deze uitgangspunten te voldoen.

Vanaf maandag 22 juni 2020 vindt er een wijziging plaats in de trainingstijden:

JO15-3 en 4 trainen van 19.00-20.15 op het Hoofdveld

JO19-3, JO17-3 en 4 trainen van 20.15-21.30 op het Hoofdveld

 

Met sportieve groet,

De trainers van bovengenoemde teams, jeugdcommissie en voetbalbestuur

 

Tot slot,

We zijn nog op zoek naar personen die willen ondersteunen op de training en bij wedstrijden bij bovengenoemde teams. Hebt u interesse en bent u degene die de jongens en meiden uit de betreffende team wil laten genieten van het mooie spelletje voetbal, neem dan contact op met Marcel ten Barge (06 3051 6343)