Gratis trainingsset voor kinderen minima gezinnen

17-07-2020

De Gemeente Oost Gelre heeft een zogenaamde kindregeling voor kinderen van gezinnen met een laag inkomen. Informatie hierover stond afgelopen week in de Groenlose Gids. Zie hieronder. Via de webshop genoemd in dit artikel is het mogelijk om korting op contributie te krijgen. Ook Grol doet hier aan mee.

Grol heeft gemeend om buiten deze regeling om deze kinderen EXTRA tegemoet te komen voor de aanschaf van het nieuwe trainingsset. De set bestaat uit een shirt, een broek en een paar kousen. Voor iedereen hetzelfde.  Normaliter aan te schaffen voor € 25,-. De Grol kan echter zorgen voor een GRATIS TRAININGSSET voor jeugdleden als de ouders dat niet kunnen betalen.

Een stichting buiten de Grol wil dat gaan betalen. Die stichting wil graag dat alle jeugdleden bij de Grol de kans krijgen zo’n training set aan te schaffen. Bijvoorbeeld éénouder-gezinnen, ouders in de bijstand, ouders in de schuldsanering, ouders met een minimumloon. Schaam je niet en stuur een e-mail bericht aan de voorzitter van de jeugdcommissie dat je ervoor in aanmerking wilt komen: johnny_ter_heerdt@hotmail.com

Deze aanvraag wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Bericht in Groenlose Gids: