Grol 3 extra sponsor van Grol

11-09-2020

Bron: Clubblad - Jaargang 40 - 2020 - Nummer 2

Door: Hans Scheinck

Door de coronacrisis kwam ook de Grol in een moeilijke financiële situatie terecht. Veel kosten liepen gewoon door en de inkomsten (contributies en sponsorbijdragen) werden onzeker.

Elke euro werd belangrijk. Zeker bij het doen van uitgaven, ook al stonden ze in de begroting. De competitie werd stil gelegd en de verwachting was dat het seizoen was afgelopen. Ook de spelers, trainer en begeleiding van Grol 3 zagen de ernst in van de mogelijke gevolgen voor de vereniging. Ze besloten gezamenlijk af te zien van de vergoeding van de al gemaakte reiskosten en de teambijdrage voor het lopende seizoen. Daardoor bleef in totaal ruim € 850,- in de kas van de Grol.

Een geweldig gebaar van dit team. Als tegenprestatie hebben de bestuurders van de Grol alles op alles gezet om een vurige wens van Grol 3 te vervullen. Om toch te mogen promoveren naar de 3e klasse. Ze stonden er in de competitie goed voor en een eerste plaats in de eindstand was mogelijk. Die actie is geslaagd. De KNVB heeft Grol 3 (het derde selectieteam bij de senioren) in het nieuwe seizoen geplaatst in de 3e klasse.

Zo heeft Grol er een nieuwe en zeer gelukkige sponsor bij!