Hans Scheinck benoemd tot erelid Sportvereniging Grol

09-01-2023

Op zondag 8 januari tijdens de extra Algemene Leden Vergadering is Hans Scheinck benoemd tot erelid van Sportvereniging. Tijdens een extra Algemene Leden Vergadering was Hans Scheinck aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter van Grol. Stan Raben werd gekozen en geinstalleerd als zijn opvolger. Tijdens de ALV, die plaats vond na afloop van de traditionele Nieuwjaarsloop, sprak vice-voorzitter Harry Paf Hans Scheinck toe en memoreerde diverse resultaten die behaald zijn tijdens het 12-jaar voorzitterschap van Hans. Hans kan tevreden terugkijken, zeker ook omdat zijn doelstellingen van 12 jaar geleden gehaald zijn. Voor zijn grote verdiensten voor de club werd, met instemming van de aanwezige leden, Hans Scheinck benoemd tot ere-lid van Grol. 

De toespraak van Harry Paf is na te lezen via de volgende link: Toespraak Harry Paf voor Hans Scheinck.

Hans bedankt voor je grote inzet en bijdrages aan de club Grol als voorzitter.


Foto: Marcel Houwer, Streekgids.nl