Grol Enquete update

07-03-2023

Op 1 maart hebben alle leden en vrijwilligers een email ontvangen met daarin een link naar de digitale enquete.
Inmiddels hebben ruim 100 personen deze enquete ingevuld. Waarvoor dank. Graag ontvangen we nog meer reacties, om daardoor een zo goed mogelijk beleids- cq werkplan voor de komende jaren te kunnen maken.
Wat vind je dat goed gaat? Wat vind je dat beter kan? Geef je mening.
Invullen van de enquete kan nog tot en met vrijdag 10 maart.
Heb je geen email ontvangen of ben je de link kwijt, stuur dan een email naar info@svgrol.nl voor een nieuwe link.