Tijdspad jeugdafdeling voorbereiding seizoen 2023-2024

19-05-2023

Beste jeugdspelers en ouders,

Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Zo worden er trainers en stafleden geworven, zijn we druk bezig met organisatorische zaken (als het trainingsschema, kleding, materialen e.d.) en worden de contouren van de teamindeling zichtbaar. Om inzicht te geven in wat er de komende tijd staat te gebeuren, delen we met jullie het tijdspad dat we hanteren voor de voorbereiding van het seizoen 2023-2024:

•             week van 22 t/m. 27 mei: overleg met de jeugdtrainers waarin de concept-indeling gedeeld en de trainers hun bevindingen kunnen delen met Voetbalbestuur en jeugdcommissie.

•             week van 29 mei t/m 4 juni: vaststellen teamindeling door voetbalbestuur en jeugdcommissie en publicatie op de website

•             5 juni: concept trainingsschema uiterlijk op website

•             30 mei t/m 30 juni: zoeken en vastleggen trainers nieuwe teams door voetbalbestuur en jeugdcommissie

•             na publicatie teamindeling t/m 11 juni: spelers/ ouders kunnen bij jeugdcommissie en voetbalbestuur aangeven als er bij de teamindeling iets over het hoofd is gezien.

•             10 juni: afsluiting seizoen jeugd (laatste activiteit teams 2022-2023 georganiseerd door Grol)

•             12 juni – 7 juli: mogelijkheid om door te trainen in samenstelling teams 2023-2024 volgens nieuwe trainingsschema. De trainers bepalen of en hoe lang er door getraind worden en doen zelf bericht naar de spelers/ ouders.

•             tussen 12 en 23 juni: bijeenkomst VB en jeugdcommissie om reacties spelers/ ouders op teamindeling te bespreken, beslissingen hieromtrent te nemen en te reageren naar degenen die gemaild hebben

•             omstreeks 1 juli: bijeenkomst met ouders van teams die nog geen trainer hebben (VB en Jeugdcommissie)

•             8 juli: start schoolvakantie en sluiting van de velden voor trainingen

 

Jeugdcommissie en Voetbalbestuur Grol