Anton ten Hoopen 75 jaar lid van Grol

11-11-2023

Zeven leden met 50-jarig lidmaatschap achter hun naam

Tekst: Theo Huijskes
Foto’s: Marcel Houwer

Het bestuur van de Sportvereniging Grol heeft afgelopen donderdagavond een achttal leden in het zonnetje gezet. Het betrof in dit geval een jubilaris met 75 verenigingsjaren achter zijn naam en een zevental leden, die de Groenlose voetbalclub reeds 50 jaar achtereen trouw zijn gebleven. De huldiging van de leden onder aanvoering van Grolvoorzitter Stan Raben, en dat in het bijzijn van familieleden, alsmede bestuursleden en andere belangstellenden, vond plaats in de sfeervolle serre van het Sportcafé op het Sportpark Den Elshof.

De sport- c.q. voetbalvereniging Grol staat er reeds decennia achtereen om bekend dat men een Eregalerij in stand houdt, waar menige (sport)vereniging jaloers op mag zijn. Zie hiervoor de website www.svgrol.nl. Klik vervolgens op het blokje ‘Over Grol’ en daarna op de optie ‘Eregalerij’. Een indrukwekkend overzicht met ‘Voor elk van wils!’:

Eregalerij | Grol (svgrol.nl)

Als 83-jarige nog helemaal in de ban van ‘de Grol’

Vanzelfsprekend ging de meeste aandacht uit naar Anton ten Hoopen, geboren binnen de Grolse stadsgracht en dat met een blauw-wit Grolhart, die als 83-jarige clubman nog helemaal in de ban is van zijn voetbalclub. Grolvoorzitter Raben memoreerde nog eens de indrukwekkende staat van dienst van Ten Hoopen binnen de vereniging. Iemand die diverse functies heeft gehad en dat van lid van de elftalcommissie tot lid van het hoofdbestuur, van wedstrijdsecretaris tot verenigingsconsul en in zijn algemeenheid met name als belangenbehartiger van het seniorenvoetbal binnen de voetbalclub Grol. Voor zijn vele verdiensten draagt Ten Hoopen reeds jarenlang de hoogste titel ‘Erelid van Grol’. Maar ondanks dit actieve voetbalverleden is Ten Hoopen nog regelmatig op het sportpark Den Elshof aanwezig, waarbij de wedstrijden van met name Grol 1 nooit worden overgeslagen.

Rob Porskamp 50 jaar jong en 50 jaar lid van Grol

Bij de jubilarissen, die 50 jaar lid zijn van de club, was het Rob Porskamp -de zoon van wijlen Henk Porskamp en diens echtgenote Annelies Porskamp- die daarbij voor een hoogtepunt zorgde in het inmiddels 105-jarige bestaan van de club. Bij zijn geboorte waren het namelijk zijn ouders, die de huidige beheerder van het Sportcafé lieten inschrijven als lid van de club. Stan Raben maakte hierbij van de gelegenheid gebruik om dezelfde Rob Porskamp, reeds ‘Lid van verdienste’ van de club, alsmede de familie om hem heen, nog eens te bedanken voor de prettige samenwerking, waarbij niet onvermeld bleef dat het contract met betrekking tot het Sportcafé inmiddels weer is verlengd.

Een andere Porskamp-telg, in dit geval Jeroen Porskamp, zoon van wijlen Tonnie Porskamp, voormalig bestuurslid en Erelid van de Club, werd eveneens gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap.

Ook Michel Hoffman al een halve eeuw lid van de club

Door Grolvoorzitter Raben werd ook de nodige aandacht geschonken aan Michel Hoffman, in Grolkringen bekend als ‘de spits’ van Grol 1. Daarbij kwam nog eens aan het licht welk een aandeel de gehele familie Hoffman in de voetbalclub Grol heeft. Dit niet alleen vanwege de inzet van zijn vader Henk, maar ook vanwege de betrokkenheid van de beide zoons Titus en Dries, die bij hun geboorte eerst als lid werden aangemeld bij ‘de Grol’ alvorens vader Michel hen in het bevolkingsregister van de gemeente Groenlo (Oost Gelre) liet inschrijven.

Veel aandacht ging er ook uit naar Peter Hartman, jawel de broer van ‘Toon’ Hartman, die niet alleen werd gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap, maar ook omdat hij 50 jaar achtereen spelend Grollid is geweest en dat altijd als doelverdediger en dit zowel op het veld en in de zaal. Bovendien iemand, die zich jaren achtereen heeft ingezet als jeugdleider.

50 jaar nooit gevoetbald, maar wel 50 jaar lid!

Extra bijzondere aandacht ging uit naar Grollenaar Jan Wieriks, 50 jaar lid van de club maar nooit gevoetbald. Ondanks dit gegeven, heeft dezelfde Wieriks zich in de afgelopen halve eeuw geprofileerd als een trouwe supporter van Grol 1. Voorzitter Raben stipte daarbij nog eens aan dat dezelfde, inmiddels 70-jarige Wieriks nog altijd bijzonder sportief bezig is en dat onder andere als lid van de Lopersvereniging Groenlo.

Veel lof werd ook toegezwaaid richting Hans Rouwmaat, eigenaar van de inmiddels voormalige schoen- en sportzaak aan de Ruurloseweg. Iemand die nooit zelf gevoetbald heeft, maar zich wel jaren achtereen heeft laten gelden als een voorbeeldige sponsor en dat zowel voor de junioren als de senioren.

Last but not least was het Bertie Hieltjes, die vanwege zijn 50-jarige trouw aan de voetbalclub Grol op de voorgrond werd geplaatst. Volgens Grolpreses Raben iemand die jarenlang heeft gevoetbald bij zowel de junioren als bij de senioren, alsmede in de zaal. Maar bovenal een voetbalman, die geruime tijd de functie van een bewogen jeugdleider en daarbij ook nog eens als een voortreffelijk organisator van tal van jeugdkampen heeft vervuld.