We hebben uw hulp nodig!

02-07-2024

In de afgelopen weken zijn er meerdere berichten over de voorbereiding op het seizoen 2024-2025 verschenen. Zo heeft u het concept trainingsschema voorbij zien komen en is de teamindeling jeugd gepubliceerd. In onderstaand document vinden jullie een overzicht van de trainers en stafleden die hebben toegezegd een functie te willen vervullen.

Overzicht Trainers en Stafleden Jeugd Nieuwe Seizoen status 1 juli 2024

Het overzicht verdient een kleine toelichting en die is dat er sommige teams 'veel' trainers/ stafleden staan. Hierbij moet vermeld worden dat in veel van die gevallen sprake is van een duobaan. Twee of meer personen vervullen dan 1 rol door elk een dag in de betreffende rol actief te zijn.

Vacatures

Zoals u kunt zien zijn er nog wat vacatures. De leden van het VB en de jeugdcommissie hebben al zeer veel kandidaten benaderd (sommigen hebben wel toegezegd, zie het overzicht, anderen niet) en zijn nog met een paar mensen in gesprek over een rol als trainer of staflid op een van de vacante posities. We kunnen echter nu al voorzien dat we met de mensen met wie we in gesprek zijn helaas niet alle plekken kunnen invullen. In het overzicht ‘trainers en stafleden jeugd’ vindt u de vacatures van de rollen die we nog zoeken.

Bij deze dan ook een oproep: Bent u of kent u iemand die een rol als trainer of staflid (teammanager of assistent- scheids) wil vervullen, neem dan contact op met de betreffende coördinatoren van de commissie jeugdzaken (https://svgrol.nl/organisatie/commissies-en-stichtingen/commissie-jeugdzaken) of het Voetbalbestuur(https://svgrol.nl/organisatie/besturen/voetbalbestuur).

We zijn dus op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Immers, zonder trainers en begeleiding op de zaterdag kunnen we de teams niet laten trainen en/of wedstrijden spelen. We naderen helaas het moment dat dit voor een aantal teams de situatie wordt. We willen er nog 1 keer alles aan doen om te voorkomen dat er teams zijn die niet kunnen trainen/ wedstrijden kunnen spelen. Daarom vragen we uw hulp, we hebben u nu meer nodig dan ooit om er voor te kunnen zorgen dat al onze jeugdspelers kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen!!! En, dat verdienen ze!!

Duobaan

Gezien het feit dat we ervaren dat er best mensen zijn die wel wat willen doen, maar niet 3 dagen per week op het veld willen staan, kunnen we in het geval u belangstelling hebt ook samen kijken naar een ‘gedeeltelijke invulling of duobaan’ in de betreffende rol.

Trainerspoule

Een andere optie die we verkennen is het vormen van een grote groep (oud-) voetballers of voetballiefhebbers die zich verenigen in een ‘poule’ en één a twee keer per maand een training gaan verzorgen aan de teams die geen trainer hebben. Als we bijvoorbeeld een groep met 20 personen kunnen vormen, ontstaat de mogelijkheid om een trainingsmoment aan te bieden voor de spelers van teams waarvoor (nog) geen dedicated trainer is. Op deze momenten nemen dan 2 of 3 trainers uit de trainerspoule (op basis van een vooraf gemaakt schema) de training voor hun rekening.

Begeleiding

In alle rollen kunnen we desgewenst begeleiding bieden door leden van het technisch hart, ervaren trainers, teammanagers of assistenten. Wilt u meer informatie, ook dan kunt u contact opnemen met een van de voorgaande personen.

Tot slot, op 11 juli 2024 vindt er een moment plaats waarop we nieuwe trainers wegwijs maken in de vereniging. Mocht u interesse hebben in een rol, maar nog wat vragen hebben, dan bent u ook van harte welkom op deze bijeenkomst (|Nieuwsbericht).

 

We hebben uw hulp hard nodig…….

 

Commissie Jeugdzaken en Voetbalbestuur Grol