Hoofdbestuur

Informatie over de positie van het Hoofdbestuur binnen de vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van het Hoofdbestuur is te vinden in Hoofdstuk 3 van het Handboek. De bestuurssamenstelling is als volgt:

SECRETARIAAT
Tonnie Zieverink
Zilversmid 39
7141 PH Groenlo
mobiel: 06 4249 7744
e-mail: info@svgrol.nl

 

Voorzitter (dagelijks bestuur)
Hans Scheinck
mobiel: 06 2387 9248
e-mail: j.scheinck@kpnmail.nl

Vice-voorzitter en Communicatiezaken (dagelijks bestuur)
Marco Frank
mobiel: 06 1206 0188
e-mail: marco.frank@hetnet.nl

Secretaris (dagelijks bestuur)
Tonnie Zieverink
mobiel: 06 4249 7744
e-mail: a.zieverink@kpnmail.nl

Penningmeester (dagelijks bestuur)
Hans van Halm
mobiel: 06 1396 3910
e-mail: h.vanhalm@kpnmail.nl

Lid Sponsorzaken
Noëlle Neeleman
mobiel: 06 2491 0136
e-mail: noelleneeleman@outlook.com

Lid Accommodatiezaken
Floris Geessinck
​mobiel: 06 3019 4622
​e-mail: f.a.j.geessinck@gmail.com

Lid Voetbal Technische Zaken
Vacature

 

 

Lid Voetbal Organisatorische Zaken Senioren
Arjen Korenromp
mobiel: 06 2958 2140
​e-mail: arjenkorenromp@gmail.com

Lid Voetbal Organisatorische Zaken Jeugd
John ter Heerdt
mobiel: 06 2025 3437
e-mail: johnny_ter_heerdt@hotmail.com

Lid 2e Secretaris
Rob Westervoorde
mobiel: 06 5426 1933
e-mail: rob.westervoorde@upcmail.nl