Hoofdbestuur

Informatie over de positie van het Hoofdbestuur binnen de vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van het Hoofdbestuur is te vinden in Hoofdstuk 3 van het Handboek. De bestuurssamenstelling is als volgt:

SECRETARIAAT
Tonnie Zieverink
Zilversmid 39
7141 PH Groenlo
mobiel: 06 4249 7744
e-mail: info@svgrol.nl

 

Voorzitter (dagelijks bestuur)
Hans Scheinck
Oude Winterswijkseweg 33a
7141 DE Groenlo
mobiel: 06 2387 9248
e-mail: j.scheinck@kpnmail.nl

Vice-voorzitter en Communicatiezaken (dagelijks bestuur)
Marco Frank
Winterswijkseweg 22
7141 DN Groenlo
mobiel: 06 1206 0188
e-mail: marco.frank@hetnet.nl

Secretaris (dagelijks bestuur)
Tonnie Zieverink
Zilversmid 39
7141 PH Groenlo
mobiel: 06 4249 7744
e-mail: a.zieverink@kpnmail.nl

Penningmeester (dagelijks bestuur)
Hans van Halm
Het Blik 20
7141 TJ Groenlo
mobiel: 06 1396 3910
e-mail: h.vanhalm@kpnmail.nl

Lid Sponsorzaken
Noëlle Neeleman
mobiel: 06 2491 0136
e-mail: noelleneeleman@outlook.com

Lid Accommodatiezaken
Vacature

 

Lid Voetbal Technische Zaken
Bart Porskamp
Beltrumsestraat 18 A
7141 AL Groenlo
mobiel: 06 4684 4427
e-mail: btm.porskamp@gmail.com

 

Lid Voetbal Organisatorische Zaken Senioren
Vacature

 

Lid Voetbal Organisatorische Zaken Jeugd
John ter Heerdt
De Snieder 9
7141NB Groenlo
mobiel: 06 2025 3437
e-mail: johnny_ter_heerdt@hotmail.com

Lid 2e Secretaris
Rob Westervoorde
Lichtenvoordseweg 68
7141 LC Groenlo
mobiel: 06 5426 1933
e-mail: rob.westervoorde@upcmail.nl