Hoofdbestuur

Informatie over de positie van het Hoofdbestuur binnen de vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van het Hoofdbestuur is te vinden in Hoofdstuk 3 van het Handboek. De bestuurssamenstelling is als volgt:

SECRETARIAAT
Tonnie Zieverink
Zilversmid 39
7141 PH Groenlo
mobiel: 06 4249 7744
e-mail: info@svgrol.nl


Van links naar rechts: Peter Harbers, Tonnie Zieverink, Jos Penterman, Diana Nijland, Hans Scheinck, Noëlle Neeleman, Hans van Halm, Bart Porskamp, Rob Westervoorde en Marco Frank.

Voorzitter (dagelijks bestuur)
Hans Scheinck
Oude Winterswijkseweg 33a
7141 DE Groenlo
mobiel: 06 2387 9248
e-mail: j.scheinck@kpnmail.nl

Vice-voorzitter en Communicatiezaken (dagelijks bestuur)
Marco Frank
Winterswijkseweg 22
7141 DN Groenlo
mobiel: 06 1206 0188
e-mail: marco.frank@hetnet.nl

Secretaris (dagelijks bestuur)
Tonnie Zieverink
Zilversmid 39
7141 PH Groenlo
mobiel: 06 4249 7744
e-mail: a.zieverink@kpnmail.nl

Penningmeester (dagelijks bestuur)
Hans van Halm
Het Blik 20
7141 TJ Groenlo
mobiel: 06 1396 3910
e-mail: h.vanhalm@kpnmail.nl

Lid Sponsorzaken
Noëlle Neeleman
mobiel: 06 2491 0136
e-mail: noelleneeleman@outlook.com

Lid Accommodatiezaken
Peter Harbers
De Bempte 12
7141 LN Groenlo
mobiel: 06 5519 6852
e-mail: p.f.g.harbers@kpnmail.nl

Lid Voetbaltechnische zaken
Bart Porskamp
Beltrumsestraat 18 A
7141 AL Groenlo
mobiel: 06 4684 4427
e-mail: btm.porskamp@gmail.com

 

Lid Voorzitter Bestuur senioren
Jos Penterman
Groeneweg 2B
7141 DS  Groenlo
mobiel: 06 22 90 40 95
e-mail: penterm1@gmail.com

Lid Voorzitter Jeugdbestuur
Diana Nijland
Ruurloseweg 214 
7156 SC Beltrum
mobiel: 06 5156 0281
e-mail: nijland2@xs4all.nl

Lid 2e Secretaris
Rob Westervoorde
Lichtenvoordseweg 68
7141 LC Groenlo
mobiel: 06 5426 1933
e-mail: rob.westervoorde@upcmail.nl