Jeugdbestuur

Informatie over de positie van het Jeugdbestuur binnen de vereniging en de taken en verantwoordelijkheden van het Jeugdbestuur is te vinden in Hoofdstuk 3 van het Handboek. De bestuurssamenstelling is als volgt:

SECRETARIAAT JEUGD
Simone Wiggers
Mobiel: 06 5040 6040
E-mail: jeugdsvgrol@gmail.com

VOORZITTER
Vacature

Tot aan ALV in Oktober:
Diana Nijland
Mobiel: 06 5156 0281
E-mail: nijland2@xs4all.nl

LEDENADMINISTRATIE JEUGD
Simone Wiggers
Mobiel: 06 5040 6040
E-mail: jeugdsvgrol@gmail.com

PENNINGMEESTER + SCHEIDSRECHTERSZAKEN
Bas Brinke
Mobiel: 06 1396 1148
E-mail: basbrinke@outlook.com 

WEDSTRIJDSECRETARIS
Wessel Arink
Mobiel: 06 3117 1706
E-mail: wedstrijdsecretarisjeugd@svgrol.nl

COÖRDINATOR VRIJWILLIGERSZAKEN
Rob Arink
Mobiel: 06 2267 6489
E-mail: r.h.g.arink@kpnmail.nl

CONTACTPERSOON O17- en O19-KLASSE
Marcel ten Barge
Mobiel: 06 3051 6343
E-mail: mam.tenbarge@kpnmail.nl

CONTACTPERSONEN O13- en O15-KLASSE
Ron Klein Gebbink
Mobiel: 06 1916 5684
E-mail: ronkleingebbink@gmail.com 

Jeroen Gerretsen
Mobiel: 06 4610 1758
E-maiil: gerretsen@gmail.com 

CONTACTPERSONEN O9-, O11- en G-KLASSE, F-PUPS en PEUTERS
Rolf Meuleman
Mobiel: 06 1357 4421
E-mail: r.meuleman14@gmail.com

John ter Heerdt
Mobiel: 06 2025 3437
E-mail: johnny_ter_heerdt@hotmail.com