Organisatiebestuur

Het organisatiebestuur bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:

Voorzitter en Commissie Wedstrijdsupport
Voorzitter Rob Westervoorde - lid Hoofdbestuur
E-mail: rob.westervoorde@gmail.com
Mobiel: 06 5426 1933

Commissie Jeugdzaken t/m  O-17
Voorzitter John ter Heerdt – lid Hoofdbestuur
E-mail: johnny_ter_heerdt@hotmail.com
Mobiel: 06 2025 3437

Commissie Seniorenzaken vanaf O-19
Voorzitter Arjen Korenromp - lid Hoofdbestuur
E-mail: arjenkorenromp@gmail.com
Mobiel: 06 2958 2140

Commissie Sponsorzaken

Voorzitter Noëlle Neeleman- lid Hoofdbestuur
E-mail: noelleneeleman@outlook.com
Mobiel: 06 2491 0136

Commissie Beheer voetbalmaterialen
Voorzitter Floris Geessinck- lid Hoofdbestuur
E-mail: f.a.j.geessinck@gmail.com
Mobiel: 06 3019 4622

Commissie Communicatie en PR en Verenigingsbureau
Coördinator Marco Frank
E-mail: marco.frank@hetnet.nl
Mobiel: 06 1206 0188

Commissie Nevenactiviteiten jeugd
Voorzitter Roy Reinders
E-mail: roy.reinders@grolle.nl
Mobiel: 06 2018 9101

Commissie beheer verenigingskleding
Coördinator Rita Arink
E-mail: arinkrobrita@hetnet.nl
Mobiel: 06 2041 8707

Bureau Vrijwilligerszaken
Coördinator Rob Arink
E-mail: r.h.g.arink@kpnmail.nl
Mobiel: 06 2267 6489