Organisatiebestuur


Het organisatiebestuur bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:

Commissie Jeugdzaken t/m  O-17  (voorzitter John ter Heerdt – lid Hoofdbestuur)

Commissie Seniorenzaken vanaf O-19 (voorzitter Arjen Korenromp-lid Hoofdbestuur) 

Commissie Wedstrijdsupport (voorzitter Rob Westervoorde- lid Hoofdbestuur)

Commissie Sponsorzaken (voorzitter Noëlle Neeleman- lid Hoofdbestuur)

Commissie Beheer voetbalmaterialen (voorzitter Floris Geessinck- lid Hoofdbestuur)

Commissie Communicatie en PR (coördinator Marco Frank - lid Hoofdbestuur)

Commissie Nevenactiviteiten jeugd (voorzitter Roy Reinders)

Commissie beheer verenigingskleding (coördinator Rita Arink)

Para Medische Begeleiding Groep (coördinator Emiel Boschker)

Contractbeheer en coördinatie kledinglijn (coördinator Tonnie Zieverink - lid Hoofdbestuur)

Bureau Vrijwilligerszaken (coördinator Rob Arink)

Verenigingsbureau (coördinator Hans van Halm - lid Hoofdbestuur)