Organogram

De s.v. Grol staat bekend om haar grote aantal commissies en besturen. Dit betekent dat zeer veel vrijwilligers betrokken zijn bij de organisatie van de vereniging.

De samenhang van deze commissies en besturen is te bekijken in het Organogram van de s.v. Grol.

 

Het organisatieschema van de s.v. Grol ziet er op het eerste gezicht ingewikkeld uit. Dit komt vooral door de organen die aan de linkerzijde en de rechterzijde van het organogram voorkomen. Dit zijn organen die ondersteunend zijn aan het product voetbal bij de s.v. Grol. Deze organen dragen nadrukkelijk bij aan :

1.         De gezonde financiële positie  (Sponsorcommissie, Vereniging Vrienden s.v. Grol, Business Club s.v. Grol, Sportcafé )

2.         De communicatie met de leden (Commissie Communicatie Informatie Automatisering , Redactie Clubblad)

3.         De uitstraling van de club  (Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol, Sportpark Dienst, Commissie Beheer Kleding)

4.         Het imago van de vereniging (Stichting Marveld Toernooi, Vereniging Supportersclub, Vertrouwenspersonen)

 

De kern van de organisatie wordt gevormd door het hoofdbestuur met drie afgeleide geledingen :

1.         Het bestuur Jeugd

2.         Het bestuur Senioren veld- en zaalvoetbal

3.         De Technische Commissie

 

Onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur Jeugd vallen :

a.         Werkgroep neven-activiteiten

b.         Coördinatie vrijwilligers

 

Onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur Senioren valt :

c.         Hoofd Paramedische begeleidingsgroep