Historie Supportersclub

We schrijven het jaar 1977.

Er waren eens........ enkele fanatieke Grolsupporters, toen nog drie turven hoog, te weten Erik Schuurmans, Geert-Jan Stokkers, Rob Westervoorde en Henri Walterbos die geregeld tezamen thuis- en uitwedstrijden van het vlaggenschip van de sv Grol per fiets bezochten. Velen van hun leeftijdsgenoten gingen de zondagmiddag liever naar de disco in de kelder bij Meijer, om optredens van een toen nog zeer onbekend dialectbandje, Normaal genaamd, bij te wonen.
Het eerste team van Grol was voor deze jongens echter belangrijker en mede omdat het vaak in de regio speelde was dat toentertijd geen probleem voor deze jongens met een blauw-wit hart. Zij gaven onder elkaar aan dit vaker te willen maar dan meer georganiseerd en met eventueel een uitbreiding van meer geïnteresseerden. Zoiets moest toch mogelijk zijn.

Enkelen van hen waren al jeugdleider en/of jeugdselectiespeler en wisten door hun vele contacten binnen de vereniging wel bij welke mensen ze aan dienden te kloppen om iets voor elkaar te krijgen. Zij waren in de gelukkige omstandigheid daarvoor de juiste mensen te kennen. Dat was, zeg maar de net een generatie oudere vriendengroep Tonnie ‘Fut’ Vaarwerk , Tonnie Hartman, Gerry van Dongeren, Jos Lensink, Jos Nijland etc. Zij waren toen al vrijwilligers bij de sv Grol en hadden hun sporen verdiend, door onder andere het opzetten van voetbalkampen.

Hoewel voornoemde jonge supporters wel eens genoemd worden als de oprichters van de Supportersclub is dat eigenlijk te veel eer. Zij maakten het aanhangig, maar het echte werk werd door 'Fut' en consorten gedaan. Het duurde dan ook niet lang of er kwam inderdaad een oprichtingsvergadering waarin Rob Westervoorde en Henri Walterbos opgenomen werden in het Bestuur van de Supportersclub. Dat vonden ze eigenlijk wel stoer. Voornoemde vrijwilligers kwamen eveneens in het bestuur. De voorzittershamer werd gehanteerd door Theo Huijskes, die namens het Hoofdbestuur in het bestuur zat. De eerste gelden die binnen stroomden waren donaties van diverse personen/ sponsoren.

De contributie werd bepaald op een rijksdaalder per maand voor senioren en een knaak voor jeugdleden. De doelstelling die gekozen werd was ruim te noemen; 'men is er voor ondersteuning van het eerste team en de vereniging in zijn algemeenheid.' Zo geschiedde. Men is daarbij een zelfstandig orgaan maar wel verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur. Het liep vanaf het begin zeer voortvarend en het ledenaantal steeg ieder jaar. Op dit moment telt de Supportersclub over de 500 leden.

Om zoveel leden aan zich te kunnen binden werden en worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij de gezelligheid voorop staat en de verenigingsgeest de boventoon voert. Historische evenementen zoals de schietavonden bij de Pioniers, de tennisavonden in Lichtenvoorde, de bingo-avonden, de Koninginne- / Cocktailtoernooien, droppingen en filmmiddagen voor de jeugd zullen niet makkelijk vergeten worden.
De activiteiten waren talrijk. De laatste jaren is echter een andere tendens zichtbaar. Het is duidelijk dat iedereen al zo druk is en al zo veel heeft dat men niet altijd meer op een extra activiteit zit te wachten.

De vaste onderdelen blijven echter populair, zo als daar zijn de Afsluiting van het seizoen voor zowel de jeugd (samen met het jeugdbestuur) als senioren, de Super elf, de blinde poule, de kruisjasavonden, de eredivisiewedstrijd en de bingo voor de jeugd. Verder verzorgt de Supportersclub het programmablaadje en de loterij bij iedere thuiswedstrijd van Grol 1. De Presentatiegids komt ook uit de koker van de Supportersclub en wordt ter ondersteuning in woord en daad ondersteund door het hoofdbestuur.

Om dit allemaal mogelijk te maken heeft de supportersclub naast haar eigen inkomsten net als andere verenigingen ook de hulp van enkele sponsors die gelden spenderen of in natura een belangrijke bijdrage leveren. Daarnaast is de Supportersclub zelf een belangrijke sponsor voor de vereniging in zijn algemeenheid geworden. Diverse keren werden dingen aangeboden, zoals vlaggenmasten, een geluidsinstallatie, de “kiepwagen” voor de woensdagmiddagclub/ terreincommissie en niet te vergeten de aankleding van de tribune met enkele honderden blauwe stoeltjes en de borden met logo's en werd er bijgesprongen bij voor de vereniging alleen te zwaar wegende financiële lasten.

De Supportersclub is dus nu na meer dan 25 jaren nog steeds springlevend en is achter de schermen altijd met diverse zaken bezig. Wij hopen dit ook nog vele jaren te mogen doen om zo onze mooie club en haar leden op onze manier altijd van dienst te kunnen zijn.