Vertrouwenspersonen

Per 1 augustus 2012 heeft de s.v. Grol twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn Gerard Platter en sinds 2016 Miriam Menzing. Zij zullen klachten over ongewenst gedrag binnen de vereniging op een zorgvuldige en respectvolle manier behandelen. Dit geldt ten aanzien van alle ongewenste gedrag van alle betaalde krachten en vrijwilligers binnen de vereniging, spelers en ouders. Onder deze regeling vallen ook klachten over seksuele intimidatie/misbruik en discriminatie.

Gerard Platter Miriam Menzing

 

De vertrouwenspersoon kan door de klager rechtstreeks benaderd worden, zowel mondeling als schriftelijk.

Contactgegevens:

Gerard Platter: g.platter@kpnplanet.nl / 06 – 20 37 90 30
Miriam Menzing: miriammenzing@gmail.com / 06 – 42 88 61 81

Het volledige reglement betreffende indiening en behandeling klachten is te lezen in het volgende document: reglement vertrouwenspersonen.