Historie s.v. Grol

Onderstaande heeft betrekking op de eerste 75 jaar van de vereniging s.v. Grol van 1918 t/m 1993. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het boek Grol 100 jaar. Deze verschijnt in 2018. Hierin zal naast de eerste 75 jaar, vanzelfsprekend aandacht worden besteed aan de laatste 25 jaar.

In 1918 waren er in Groenlo al drie voetbalclubs actief. Dat waren Koningin Wilhelmina (KW), Mobiel en Gazelle. Kapelaan M.J. Gasman, destijds directeur van het Sint Aloysius patronaat, zag echter wel iets in de oproep om in 'den Gelderschen Achterhoek' een competitie voor R.K. Voetbalclubs van de grond te krijgen. De doelstelling was helder: de behartiging van de lichamelijke opvoeding van de leden door het beoefenen van de voetbalsport. De onderliggende gedachte van kapelaan Gasman was om de R.K. voetballende jeugd te beschermen tegen excessen van de sport en haar voor de plaatselijke R.K. jeugdbeweging te behouden. Zo werd op 18 september 1918 de vereniging R.K.T.O.P. opgericht (T.O.P.= Tot Ons Plezier).


Staand van links naar rechts: A.S. Offenberg en G.W. Huiskes (leden van de elftalcommissie), H.J. Bekkenutte, H. Wallerbosch, T. Hoebe, N. Groot Bruinderink, H. Huijskes.
Zittend van links naar rechts: A. van Gool, A. Jansen, J. Houben, G. Groothuis, broer Smit, W. Derksen, H. Smit en J. Smit.

De eerste bestuursleden van deze nieuwe vereniging waren J. Buts (president), J. Groot Bruinderink (secretaris) en H. Huitink (penningmeester). Tot scheidsrechter werd Th. Groot Bruinderink gekozen en ballenbewaarder werd Th. Wissink. Opmerkelijk is dat artikel 10 van het reglement van de club luidde dat de club niet zal deelnemen aan competities, algemene matches, enz. dat hield dus in dat er uitsluitend vriendschappelijke wedstrijden werden gespeeld. Dat artikel 10 is in de huidige tijd een artikel dat ondenkbaar is in de clubregels van een voetbalvereniging. De wedstrijden werden nog niet gespeeld op een strak aangelegd veld met duidelijke belijning zoals nu het geval is, maar werden gespeeld in een door een boer beschikbaar gesteld weiland. Voor de wedstrijd moesten daar eerst de molshopen platgetrapt worden en de koeieflatsen opgeruimd. In het voorjaar van 1920 besloot het bestuur van R.K.T.O.P. om toch aan de competitie te gaan deelnemen. Op 29 augustus 1920 werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld tegen U.D. uit Keijenburg. Deze wedstrijd ging met 2-1 verloren. Op 14 september 1920 besliste het bestuur om zich aan te sluiten bij de R.K. voetbalbond in het Aartsbisdom. Het eerste elftal werd ingedeeld in de derde klasse C. Doordat R.K.T.O.P. te veel verwarring te weeg bracht doordat T.O.P. een veelvoorkomende clubnaam was, werd besloten de naam van de vereniging te wijzigen in R.K. v.v. Grol. Met die nieuwe naam was het direct voor iedereen duidelijk waar de club vandaan kwam. Ook Koningin Wilhelmina veranderde om diezelfde reden van naam en werd Grolsche Boys. KW was al vanaf 1907 actief in de voetballerij en was bij vriend en vijand bekend om haar goede prestaties en om die reden bleven vele Grollenaren de naam KW prevaleren boven Grolsche Boys.


Staand van links naar rechts: A. Nieuwenhuis, G. Grotenhuis, Th. Berghuis, Th.Peer, J. Smit en A. Tops.
Midden van links naar rechts: J. Huisman, J. Hoebe en K. Lichtenberg.
Onder van links naar rechts: W. Derksen, T. Weelink en B. Koenderink.

In 1924 werd R.K. v.v. Grol ingedeeld in de tweede klasse samen met Grolsche Boys. Bij het eerste competitie treffen tussen deze beide Grolse clubs stond natuurlijk veel prestige op het spel. Grolsche Boys (KW) was de grote favoriet. Na afloop van de wedstrijd toen de kruitdampen waren opgetrokken bleken de Boys met 3-1 aan het langste eind te hebben getrokken. De Grolsche Boys werden dat seizoen 1e en Grol eindigde op een verdienstelijke 3e plaats. In het seizoen 1925-1926 speelde de Grolsche Boys overigens weer onder de naam Koningin Wilhelmina (KW) in de competitie. In het seizoen 1926-1927 kwam R.K. v.v. Grol weer uit in de eerste klasse van de RKUVB (Rooms Katholieke Utrechtse Voetbal Bond) en behaalde daar het kampioenschap. Men speelde toen nog niet in de clubkleuren blauw-wit, maar nog in het rood-zwart. Na het behalen van de titel werd dat zo uitbundig gevierd dat in de eerstvolgende jaarvergadering de geestelijke adviseur van de vereniging hier op terug kwam. Er waren zelfs 5 leden die zich aanmelden voor een retraite in Zenderen. De beweegreden om daaraan deel te nemen verschilden nogal. De één vond dat je mooi een paar dagen onder de pannen was en de ander vond dat je van een paar dagen bezinning niet slechter of dommer werd.


Staand van links naar rechts: B. Huitink, J. Smit, ??, ter Bogt, ??, B. Nieuwenhuis en ??.
Midden van links naar rechts: Groot Bruinderink, Th.van Dongeren en Overkemping.
Onder van links naar rechts: L. Lindner, ?? en H. Groot Bruinderink.

In 1930 werd in een dorpje ten zuiden van de stad Groenlo een nieuwe voetbalvereniging opgericht onder de naam Longa '30. In september 1931 werd er tijdens de kermis van Lichtenvoorde een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tussen Longa '30 en R.K. v.v. Grol. Dat Grol de beschikbaar gestelde beker na afloop mee mocht nemen naar Groenlo, spreekt vanzelf. Deze trofee is thans nog te bezichtigen in de Grol kantine. Henk Porskamp zal hem met plezier aanwijzen.
In 1938 werd de huur opgezegd voor het voetbalterrein aan de Winterswijkseweg, waar tot dan toe de wedstrijden waren gespeeld. Men moest dus op zoek naar een nieuwe locatie. Deze werd gevonden aan de Oude Winterswijkseweg waar van de familie Van Uem een stuk grond werd gehuurd. Dat was het begin van het huidige sportcomplex 'Den Elshof'. Op 20 augustus 1939 werd het terrein officieel in gebruik genomen. Door de mobilisatie en aansluitend de Duitse bezetting nam het aantal teams dat deelnam aan de wedstrijden af van 6 naar 2. Na de bevrijding kon weer begonnen worden aan de ontwikkeling van de vereniging. Al in het eerste na-oorlogse jaar werd het 1e team kampioen in de 4e klasse B van de KNVB. Het duurde daarna zeven jaar voordat wederom de kampioensvlag gehesen kan worden. De promotiewedstrijden (toen ging je nog niet automatisch naar de volgende klasse) liepen dramatisch slecht, waardoor ook het volgende seizoen in de 4e klasse gespeeld werd. Het jaar daarna verliep dusdanig slecht dat degradatie naar de 1e klasse van de GVB een feit was.


Staand van links naar rechts: J. Kwakkel, T. Kaak, B. Kuipers, T. van Schaik, Th. kaak, H. Blanken, F. Baks en F. Koenders.
Zittend van links naar rechts: J. Gunnewijk, F. Blanken, J. Koenders, J. Stöteler en B. van Dongeren.

In het seizoen 1955-1956 keert men echter al weer terug naar de 4e klasse KNVB na het behalen van het kampioenschap in de 1e klasse GVB. Het seizoen 1956-1957 is gedenkwaardig, doordat er gestart wordt met een afdeling damesvoetbal bij de R.K. v.v. Grol. Op 1 januari 1963 wordt Grol eigenaar van de gronden waarop de sportvelden zijn gelegen. In het seizoen 1964-1965 wordt een derde sportveld aangelegd en behoort de accommodatie van Grol daarmee tot van de besten van de regio. In het seizoen 1966-1967 wordt de bouw van de nieuwe tribune met daaronder de nieuwe kleedkamers afgerond. Een jaartje later ontwikkeld de gemeente Groenlo plannen om tegen de tribune een sporthal te gaan bouwen. In datzelfde jaar worden de plannen voor een vierde en een vijfde veld en een nieuwe kantine gemaakt. Henk Porskamp wordt de nieuwe 'kantinebaas'. In 1970 duikelt Grol naar de 4e klasse KNVB. In het seizoen 1970-1971 worden het vierde en het vijfde veld op sportpark Den Elshof in gebruik genomen. Ook het zaalvoetbal doet bij Grol zijn intrede.
In 1973 keert men na drie jaar 4e klas voetbal weer terug in de 3e klasse. Grol blijft bouwen aan haar sportcomplex en in 1975 wordt begonnen met de bouw van nieuwe kleedkamers. In 1978 werd het zestig jarige bestaan gevierd met een internationaal voetbaltoernooi. Het weer werkte niet echt mee en de regen viel met bakken naar beneden. Het publiek bleef daardoor weg, waardoor het feest met een flinke financiële kater eindigde. Gelukkig kon met steun van het bedrijfsleven het 'gat' gedicht worden. Het voetbal seizoen dat volgde (1978-1979) leverde wel weer een feestelijke afsluiting op door het behalen van het kampioenschap en promotie naar de 3e klasse KNVB. Lang heeft dat avontuur in de 3e klasse niet geduurd, want na het seizoen 1980-1981 zakt het vlaggenschip van de Grol weer terug naar de 4e klasse. Het jaar daarop dreigt zelfs ook degradatie vanuit de 4e klasse. Gelukkig wordt deze nachtmerrie niet bewaarheid dankzij een kleine opleving aan het eind van de competitie. Dat een aantal jaren later de vlag er opeens weer heel anders bij staat, blijkt wel uit het feit dat het kampioenschap en de promotie naar de 3e klasse wordt binnen gehaald in het seizoen 1984-1985. In dat jaar wordt overigens ook Theo Huijskes tot voorzitter van onze prachtige vereniging gekozen. In het seizoen 1992-1993 wordt zelfs promotie naar de 2e klasse afgedwongen door het kampioenschap in de 3e klasse. Een mooier begin van het 75 jarig jubileum kun je je natuurlijk niet wensen.

Bovenstaande heeft betrekking op de eerste 75 jaar van de vereniging van 1918 t/m 1993. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het boek Grol 100 jaar. Deze verschijnt in 2018. Hierin zal naast de eerste 75 jaar, vanzelfsprekend aandacht worden besteed aan de laatste 25 jaar.