Toekomst en Beleid

Jaarlijks worden tijdens de Algemene Leden Vergadering de speerpunten bekend gemaakt en geactualiseerd. Voor de periode 2017 - 2019 zijn deze opgenomen in het Beleidsplan 2017 - 2019. Hierin zijn de aanbevelingen vanuit de verenigingsenquete gehouden in mei 2016 meegenomen. 

Het beleidsplan en de aanbevelingen van de enquete zijn te bekijken via de volgende links:

Beleidsplan 2017 - 2019

Aanbevelingen Verenigingsenquete Mei 2016

Tijdens de ALV op maandag 2 oktober 2017 is er een update gepresenteerd van dit beleidsplan resulterend in het beleidsplan 2018 - 2020. Deze is te bekijken via de volgende link:

Beleidsplan 2018 - 2020

Hieronder is het eerste deel van het beleidsplan ook weergegeven:

INLEIDING

De s.v. Grol werkt niet met een uitgebreid meerjarig beleidsplan. De ontwikkelingen in de maatschappij en daardoor ook in de voetbalwereld gaan snel. De voorspelbaarheid van maatregelen is beperkt. Veel factoren hebben invloed op de sportdeelname en de sportbeleving. Trends zijn moeilijker waarneembaar of niet consistent.  Zo is bijvoorbeeld niet voorspelbaar of de krimp van het aantal jeugdleden door demografische ontwikkelingen wordt gecompenseerd door het langer blijven sporten of door de opkomst van het meiden- en vrouwenvoetbal.  Daarom kiest de s.v. Grol ervoor om telkens te werken met tweejarige doelen. Deze doelen worden concreet omgezet in een aantal speerpunten die in het beleidsplan kort en puntsgewijs worden uitgewerkt. De gedetailleerde uitwerking wordt overgelaten aan de verantwoordelijke bestuursleden en hun ondersteuningsgroep. Een ondersteuningsgroep in de vorm van een commissie of een werkgroep of gewoon een stel enthousiaste leden die een taak op zich nemen.  Wat ze als product moeten opleveren kunnen ze het best  zelf bepalen. Het belang van de s.v. Grol kennen ze als geen ander. Veel wit papier en blauwe inkt hebben ze niet nodig.

MISSIE

De s.v. Grol heeft de missie om van betekenis te zijn voor de woonplaats Groenlo en omgeving, een verzorgingsgebied van 12.000 mensen. De s.v. Grol wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang voor een zo groot mogelijk deel van de lokale bevolking. Plezier en ontspanning zijn daarbij belangrijk, maar ook het aspect van een gezond leven waaraan beweging en sportdiscipline een grote bijdrage kunnen leveren. Het voetbalspel staat daarbij centraal.

VISIE

De s.v. Grol wil zoveel mogelijk leden aan haar binden door het aanbieden van diverse voetbalvormen, op zowel prestatief als recreatief niveau, als ook diverse neven-activiteiten.

Het lidmaatschap van de s.v. Grol is laagdrempelig. Iedereen is welkom, iedereen hoort erbij.  De hoogte van de contributie maakt dit mede mogelijk. De vereniging wordt verder financieel ondersteund door een betrokken gemeentebestuur, betrokken sponsoren en betrokken ondersteunende leden (donateurs).

Op alle niveaus geldt dat de vereniging de spelers/speelsters wil ontwikkelen op zowel voetbaltechnisch als sociaal vlak. Op prestatief niveau wil de s.v. Grol met de teams zo hoog mogelijk spelen, met het merendeel zelf opgeleide spelers/speelsters, zonder daarbij het plezier en de beleving uit het oog te verliezen. Op recreatief niveau staat bij de s.v. Grol het plezier en de beleving voorop, zonder echter de prestatie uit het oog te verliezen.  Het talent van elke speler/speelsters moet maximaal tot zijn recht kunnen komen.

KERNWAARDEN

De s.v. Grol kent een open en samenwerkende cultuur. De sfeer in de vereniging is familiair, collegiaal en betrokken.

Vrijwilligers zijn de basis van de vereniging.

Binnen de vereniging is aandacht voor andere activiteiten dan voetbal, activiteiten die de binding met de vereniging sterker maken.

Leden van de vereniging die extra aandacht nodig hebben, krijgen die aandacht.

De vereniging zet daarvoor leden van de besturen jeugd en senioren in, vertrouwenspersonen,

hoofden jeugdopleiding en leiders/trainers voor specifieke doelgroepen in.

De s.v. Grol heeft een stabiele organisatie en is financieel gezond.

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de s.v. Grol zijn de volgende :

Een organisatie die past bij de omvang van de vereniging

Een vereniging die financieel gezond is

Het opleiden en vormen van jeugdigen (m/v)

Het opleiden en vormen van kader (m/v)

Zo hoog mogelijk voetballen met de prestatieve teams waarbij de minimale doelstelling is :

Voor het 1e team : 2e klasse (zondag)

Voor het 2e team : reserve hoofdklasse (zondag)

Voor het 3e team : reserve 2e klasse (zondag)

Voor de jeugdteams JO-19 1, JO-17 1 en JO- 15 1: 4e divisie

Voor het jeugdteam JO-13 1: 3e divisie

Voor de jeugdteams JO-11 1 en JO-9 1: hoofdklasse

Voor het 1e team vrouwen : 2e klas (zondag)

Voor de meidenteams MO17-1, MO15-1, MO13-1: 1e klasse

Voor meidenteam MO11-1: hoofdklasse

De juiste faciliteiten voor de recreatieve teams

Het bieden van plezier en ontspanning

Een communicatie die op de interne en externe doelgroepen is afgestemd

Het samenbinden van mensen in een vereniging

Het bieden van openheid en transparantie

Het stimuleren van betrokkenheid en samenwerking

Het bieden van geborgenheid en veiligheid

Het bijdragen aan gezondheid en welzijn

Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid

Het meewerken aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen

PROGRAMMA’S / SPEERPUNTEN

Het beleidsplan 2018-2020 kent zes programma’s  :

Voetbaltechnisch beleid versterken

Vrijwilligersbeleid op niveau houden

Communicatiebeleid doorontwikkelen

Sponsorbeleid handhaven en uitbouwen

Accommodatie onderhouden en vernieuwen

Verenigingszaken bewaken en stimuleren

Voor de speerpunten per programma bekijk het volledige beleidsplan: beleidsplan 2017 - 2019 en de update: beleidsplan 2018 - 2020.

Het beleidsplan 2017 - 2019 is op 3 oktober 2016 door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De update beleidsplan 2018 - 2020 is gepresenteeerd tijdens de ALV op 2 oktober 2017.