Verenigingsarchief

De s.v. Grol heeft een verenigingsarchief met een groot aantal documenten uit 100 jaar s.v. Grol.

In april 2014 heeft oud-voorzitter Theo Huijskes namens de sv Grol het initiatief genomen om een lang gekoesterde wens, het opzetten van het s.v. Grol archief ter hand te nemen. Hij heeft hiervoor contact opgenomen met s.v. Grollid en voormalig archiefmedewerker van de gemeente Groenlo en Oost Gelre Jan Schut. Deze toonde zich bereid deze enorme klus op zich te nemen. Hij wilde dit doen in samenwerking met zijn echtgenote Hannie Schut.


De eerste werkzaamheden in 2014 in de bestuurskamer.

Na de inzameling van de vele stukken werd begonnen met de inventarisatie die werd gevolgd door het maken van zo’n 400 dossiers in 100 dozen. Deze dossiers werden voorzien van een volgnummer en vervolgens verwerkt in een uitgebreide inventaris. Ook werd tegelijkertijd een archief opgezet voor de Stichting Internationaal Marveldtoernooi. De archivering van de stukken geschiedde overeenkomstig de voorschriften zoals het verwerken van zuurvrije materialen. De dozen zijn opgeborgen in drie professionele brandveilige af te sluiten stalen archiefkasten.


In juni 2015 werd de grote klus afgesloten en vond de officiële overdracht aan Theo Huijskes, namens de s.v. Grol, plaats.

Het verenigingsarchief is geplaatst in de nieuwe kassaruimte bij de ingang van het sportpark. De toegang tot de stukken en de raadpleging ervan is voorbehouden aan Theo Huijskes en Jan Schut, terwijl ook Tonnie Zieverink sleutelhouder is. Op aanvraag kan door leden stukken worden ingezien. Aan de vorming en totstandkoming van het digitale fotoarchief wordt inmiddels ook gewerkt.

Contactgevens beheerders Verenigingsarchief:

Jan en  Hannie Schut
Govert Flinckstraat 5
7141 XB Groenlo
0544 46 22 45
E-mail: jgschut@lijbrandt.nl


Het verenigingsarchief.