Lidmaatschap

Op deze pagina vind je informatie over het aanmelden als lid, het doorgeven van adreswijzigingen, de contributiebedragen en het afmelden als lid.

Aanmelden als lid

Je kunt je alleen digitaal aanmelden via het volgende webformulier: digitaal aanmelden.

Jongens en meisjes die graag willen voetballen zijn welkom vanaf 5 jaar. Vanaf 5 jaar mogen de kinderen deelnemen aan de "zaterdagmorgentraining". Deze training begint om 8.30 uur, duurt een uur en vindt plaats op het hoofdveld. Tijdens deze training wordt aandacht geschonken aan motorische vaardigheden, voetbalvaardigheden en plezier. Kom gewoon een kijkje nemen of u kunt uw zoon of dochter aanmelden door contact op te nemen met de ledenadministratie jeugd.

Ledenadministratie Jeugd: 

Bob Meuleman
Mobiel: 06 4142 7809
E-mail: bob.meuleman@svgrol.nl

Ledenadministratie Senioren:
Rudi Porskamp
Mobiel: 06 5593 5807
E-mail: rudiporskamp@gmail.com

Ledenadministratie Ondersteunende leden en contributiebeheer:
Tim Hubers
Mobiel: 06 5181 8973
E-mail: hubers_tim@hotmail.com

Doorgeven adreswijzingen

Adreswijzigingen kunnen ook alleen doorgegeven worden via het digitale webformulier: Webformulieren s.v. Grol

Hoeveel kost het lidmaatschap bij de Grol (per 1 - 7 - 2023)
(op 1 - 7 - 2023 is een jaarlijkse indexering van 1,5% doorgevoerd zoals op de ALV afgesproken)

Als lid van de Grol betaalt u contributie. Dit verschilt uiteraard per leeftijdscategorie. Tevens is er een onderscheid tussen een ‘spelend’, ’trainend’ en een ‘ondersteunend’ lid. Op dit moment hebben we geen Walking voetbalgroep en geen Zaalvoetbal teams.

Categorie Per maand Per kwartaal Per jaar

Spelend lid van 5 t/m 11 jaar*
Spelend lid van 12 t/m 17 jaar*
Spelend lid van 18 jaar en ouder*

 

Spelend lid alleen in de 35+/45+ competitie*

Trainend lid van 18 jaar en ouder

Ondersteunend lid

€ 12,00
€ 14,33
€ 19,50

 

€ 12,23

€ 11,50

€ 5,92

€ 36,00
€ 43,00
€ 58,50

 

€ 36,70

€ 34,50

€ 17,75

€ 144,00
€ 172,00
€ 234,00

 

€ 146,80

€ 138,00

€ 71,00

* aan alle teams in competitieverband wordt wedstrijdkleding gratis beschikbaar gesteld

De peildatum voor de leeftijd is 1 januari (gelijk aan de peildatum van de KNVB).

In de contributiebedragen zijn verder inbegrepen:
​•  wedstrijdkleding
•  gratis toegang thuiswedstrijden Grol 1
•  verzekering (zie elders op de site)
•  afdracht contributie aan de K.N.V.B.
•  ontvangst clubblad (4 x per jaar)
•  ontvangst presentatiegids (1 x per jaar)
•  deelname aan activiteiten van Grol

De contributie wordt per kwartaal van uw rekening afgeschreven door middel van een automatische incasso. De betalingsperiodes zijn: laatste week januari/eerst week februari, laatste week april/eerste week mei, laatste week juli/eerste week augustus, en laatste week oktober/eerste week november.

Nieuwe leden bij de pupillen hebben de eerste maand géén contributieverplichting. Na een maand zal definitieve inschrijving plaatsvinden.

Voor gezinnen waarvan 3 of meer gezinsleden als spelend jeugdlid bij de vereniging zijn ingeschreven geldt voor het derde (en volgende) jeugdlid geen contributieverplichting meer. Deze lijn is doorgetrokken naar bijna alle overige financiële verplichtingen die men voor het 3e jeugdlid zou hebben (denk aan waskosten, kampgeld, etc.).

Als je als spelend lid 6 maanden of langer geblesseerd bent kun je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke restitutie op de betaalde contributie. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.

Voor vragen over de contributie kunt u – afhankelijk van over welke categorie u een vraag heeft - contact opnemen met de secretariaten van het jeugdbestuur en het bestuur senioren òf met de ledenadministratie.

Ondersteunend lid

Wilt u echt verbonden zijn met onze vereniging ? Wilt u elk kwartaal het clubblad ontvangen ? Wilt u de jaarlijkse presentatiegids ontvangen ? Wilt u gratis entree bij Grol 1 ? Wilt u uitnodigingen voor speciale bijeenkomsten ontvangen ? Wilt u actief vrijwilliger worden ? Hoe vaker u de vragen met JA beantwoord, hoe interessanter het is om ondersteunend lid te worden. Voor € 5,92 per maand. Alleen al met de gratis toegang bij wedstrijden van Grol 1 haalt u dit bedrag op jaarbasis eruit. En met deze bijdrage steunt u de hele vereniging en vooral de grote jeugdafdeling. Dus veel aanleidingen om tot de blauw witte gemeenschap toe te treden. We zien u graag ! Meld je aan via de aanmeldknop aan de rechterkant van deze pagina.

 

Tegemoetkoming in contributie

In de gemeente Oost Gelre is het mogelijk bij een laag inkomen een bijdrage te krijgen voor sportieve activiteiten van kinderen tot 18 jaar.  Met ingang van 1 januari 2020 is voor deze kindregeling de meedoen app beschikbaar.

De Grol is leverancier in deze meedoen app en biedt voor leden die hiervoor in aanmerking komen de contributie aan met een korting van 25%.

Meer informatie over de meedoen App is te vinden op 

https://www.socialedienstoostachterhoek.nl/uitkering/Bijzondere-bijstandminimabeleid/Meedoen-voor-kinderen/

De webshop voor de gemeente Oost Gelre is te vinden op https://oostgelre.forus.io/

Voor meer informatie over de aanbieding bij de Grol kun je contact opnemen met Tom Hoffman via mobiel 06-10958906 (appen of bellen)


Afmelden als lid

Het lidmaatschap kan (in principe) alleen aan het eind van het seizoen opgezegd worden en uiterlijk voor 1 juli.

Opzeggen als lid kan uitsluitend via het digitale webformulier: Webformulieren Grol

Mondelinge afmeldingen en / of afzeggingen na genoemde datum worden NIET geaccepteerd. Bij te late afmelding zal het zo zijn dat de contributie nog voor een halfjaar wordt ingehouden !

Ook voor een eventuele overschrijving naar een andere club dient u tijdig contact op te nemen met het genoemde secretariaat. De secretaris zal dan het benodigde overschrijvingsformulier voor u invullen en u informeren over de verdere procedure.

Voor vragen over afmelding kunt u –afhankelijk van over welke categorie u een vraag heeft- contact opnemen met de secretariaten van het jeugdbestuur en het bestuur senioren òf met de ledenadministratie.