Nevenactiviteiten

De Grol vindt het belangrijk om haar leden, naast het voetbal, diverse nevenactiviteiten aan te bieden.

Aanleiding
Binnen de Grol is er naast het voetbalgedeelte ook een aantal nevenactiviteiten die door het seizoen heen de spelers worden aangeboden. Om deze activiteiten voldoende aandacht te geven heeft het Jeugdbestuur een commissie nevenactiviteiten opgericht. De samenstelling van deze commissie en de contactgegevens vind je op deze website onder Organisatie.

Doel
Diverse nevenactiviteiten mogelijk maken voor leden van de Grol en daarbij de kwaliteit van deze activiteiten te verhogen/ te waarborgen.

Afbakening en reikwijdte
In eerste instantie richt de Commissie Nevenactiviteiten zich op nevenactiviteiten voor de jeugdafdeling van de Grol. Tevens wordt er ook een aantal nevenactiviteiten georganiseerd voor zowel de jeugd als de senioren.

Verantwoording afleggen en informeren
De Commissie Nevenactiviteiten is een ‘zelfwerkzaam’ orgaan en kan dan ook binnen het beleid van de Grol zelf haar activiteiten gaan organiseren. De Commissie Nevenactiviteiten legt verantwoording af aan het Organisatiebestuur (die op haar beurt weer verantwoording aflegt aan het Hoofdbestuur) en informeert de Voorzitter Jeugdzaken.

Contactpersoon
De contactpersoon aan wie verantwoording afgelegd wordt, is de Voorzitter Jeugdzaken.