Rondogram

Het Rondogram geeft een overzicht van de organisatie van de s.v. Grol. In het midden van het Rondogram staan de spelers, trainers en leiders centraal. Alle organisatie-onderdelen daarom heen zorgen ervoor dat “het voetbal” bij s.v. Grol zo goed mogelijk functioneert. De buitenschil met de besturen laat zien dat het om “samen besturen” gaat. De besturen doen het samen met de commissies, werkgroepen, stichtingen, beheergroepen en andere organen binnen de s.v. Grol. Een Rondogram drukt geen hiërarchie uit, maar samenwerking.