Richtlijn sneeuwvrij maken velden

Het wel of niet sneeuwvrij maken van de kunstgrasvelden heeft afgelopen winter tot discussies geleid. Daarom heeft het Hoofdbestuur in samenwerking met de SEAG de volgende richtlijn opgesteld, die van kracht is met ingang van het seizoen 2017-2018.

1. De kunstgrasvelden worden sneeuwvrij gemaakt zo snel mogelijk na de eerste sneeuwval, behalve als er binnen enige dagen weer sneeuw wordt verwacht.

2. Als er na meerdere dagen sneeuwval geen sneeuw meer wordt verwacht, mogen de velden sneeuwvrij worden gemaakt, behalve als de laag onder de sneeuw bevroren is.

3. Als de laag onder de sneeuw bevroren is, wordt er niet sneeuwvrij gemaakt en wordt er gewacht op de dooi.

4. Per seizoen mogen de kunstgrasvelden maximaal twee keer sneeuwvrij worden gemaakt.

5. De beoordeling over en de beslissing tot sneeuwvrij maken is voorbehouden aan de voorzitter van de SEAG.

6. De opdracht tot sneeuwvrij maken wordt in eerste instantie gegund aan een Groenloos bedrijf dat daarvoor de juiste materialen heeft.