Statuten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 oktober 2013 zijn er nieuwe Statuten en een nieuw Huishoudelijk Reglement. Beide zijn goedgekeurd en de nieuwe Statuten zijn intussen bij de notaris gepasseerd.

Gewijzigde Statuten s.v. Grol 2013