Verzekeringen

Vrijwilligers zijn voor onze club van onschatbare waarde en vanzelfsprekend onmisbaar.
Aan vrijwilligerswerk kunnen echter bepaalde risico’s kleven met vervelende gevolgen voor de vrijwilliger of voor de club.
Daarom is het een geruststellende gedachte om te weten dat vrijwilligers van de Grol, buiten hun eigen verzekeringen, ook nog eens verzekerd zijn via de Grol.
Hierbij biedt de Grol 2 verschillende mogelijkheden:

 1. Via de KNVB voor de club en haar leden die ingeschreven staan bij de KNVB.

 2. Via de gemeente voor vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van de Grol

KNVB:          
Collectieve ongevallenverzekering
Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
Collectieve rechtsbijstandsverzekering
Met nadruk wijzen wij er op dat genoemde verzekeringen “secundaire” verzekeringen zijn. Dit betekent dat schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij een verzekering die door betreffende leden zelf afgesloten zijn.
Kijk voor dekkingsoverzicht collectieve ongevallenverzekering, collectieve aansprakelijkheidsverzekering en collectieve rechtsbijstandverzekering op de volgende link van de KNVB: Link KNVB
Hier vind je ook het schadeformulier van de KNVB.

GEMEENTE:
De gemeente Oost Gelre heeft besloten een vrijwilligersverzekering af te sluiten, waarmee de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk worden afgedekt. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren.

Het verzekeringspakket biedt een zeer ruime dekking. Iedere vrijwilliger die actief is bij de Grol, bijvoorbeeld de vader of moeder die meegaat met een uitwedstrijd van zijn/haar kind, is verzekerd!
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 1. Ongeacht hun leeftijd

 2. Ook bij eenmalige activiteiten

 3. Geen minimum aantal uren

Het verzekeringspakket bestaat uit:

 1. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers

 2. Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

 5. Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen

 6. Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Ook hier is sprake van een “secundaire” verzekering, zoals omschreven bij de “KNVB”.
Klik voor verdere informatie en dekkingsoverzicht op verzekering gemeente

Contactpersoon voor  verzekering en/of schadeclaims is de penningmeester van de Grol.