Historie s.v. Grolse Boys

(pagina word nog aan gewerkt)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1965

Het ledenaantal blijft deze periode schom- melen zo rond de 100. Maar de club zit niet stil. Er worden allerlei activiteiten ontplooid, ook voor de jeugd. Er wordt een jeugdinterland tussen West Duitsland en Zweden bezocht (‘63-’64), er wordt een kermistoernooi georganiseerd2 (‘64- ’65) en het eerste clubblad ziet het levenslicht (‘64-’65).Het clubblad blijkt helaas geen blijvertje. Dat kunnen
sponsoren als Veld Koeltechniek, Café Kras, Slagerij van Geemen en Weenink Bloemenmagazijn ook niet voorkomen.

Veel belangstelling van de bevolking geniet Grolse Boys nog niet. In een krantenartikel van oktober 1966 laat de voorzitter zich ontvallen dat hij ‘de mensen die komen kijken op de vingers van zijn twee handen kan tellen.’ Nu is dat in het overwegend katholieke Groenlo niet zo heel vreemd, maar het brengt wel met zich mee dat het geldlaatje matig gevuld wordt. Een nieuwe lichtinstallatie staat al een tijdje hoog op het verlanglijstje maar er is nog niet voldoende geld.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1966

In 1966 vertrekken twee leden bij Grolse Boys. Als allereerste Grolse Boys- speler beproeft Sjaak Wagen dorp zijn geluk bij een club in het betaalde voetbal. Hij gaat spelen bij FC Twente.
De andere Wagendorp, Bennie, verhuist naar Lemmer. Hij wordt het eerste lid van verdienste van de club. De naam Wagen- dorp duikt met grote regelmaat op in de geschiedenis van de club. Als voetballers, bestuurders en vrijwilligers. In datzelfde jaar komt er ook een nieuw kleedgebouw. osten: Fl. 17.000,-. Maar nog voordat burgemeester Jansen mid- dels een aftrap de feestelijk opening kan verrichten raakt het beschadigd door een windhoos, op 13 augustus 1966. Het dak belandt in de tuin van de familie Eijting omdat aannemer Roel het nog niet had verankerd. Ook de toren van de grote Calixtuskerk raakt beschadigd. Het kruis wordt er afgerukt. Gelukkig kan het toernooi ter ere van
de opening op een later tijdstip gewoon doorgang vinden. Grolse Boys heeft clubs als Grol, VIOS en Erix uitgenodigd.

Het tweede decennium blijkt een periode van meer bizarre gebeurtenissen. In het seizoen ‘67-‘68 spelen het eerste en het tweede elftal gebroederlijk in de tweede klasse. Maar aan het eind van het sei- zoen eindigt Grolse Boys 1 als laatste en weet het tweede elftal zich te handhaven. De K.N.V.B.3 stemt er mee in om het tweede elftal te laten degraderen zodat Grolse Boys 1 in de tweede klasse kan blijven...Een jaar later moet het eerste elftal echter alsnog een stapje terug doen. De beslissingswedstrijd tegen Diepenheim wordt met 1-0 verloren.

Het is dan alweer twintig jaar geleden dat predikant Haspels aanklopte bij boer Pleiter. De wereld verandert sneller dan velen hadden verwacht en Grolse Boys draait mee. En hoewel het sportief even niet voor de wind gaat wordt de twintig- ste verjaardag groots gevierd bij hotel Meijer. Met een goochelaar, de zingende zusjes Te Loeke en ‘stemmingsmuziek’ van de Evening Stars.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1968

De komende tien jaar verblijft het eerste elftal wisselend in de tweede en de derde klasse. Het lukt de club niet om een langdurige sportieve groei in te zetten. Met het ledenaantal gaat het een stuk voortvarender. Zo goed zelfs, dat het bestuur, onder leiding van de nieuwe voorzitter Rozijn, zit te denken aan een ledenstop. Eén veld is simpelweg te weinig ‘en ook de drang naar een kantine of iets dergelijks wordt steeds groter.’ Daarnaast komt er voor het eerst een pupillenelftal op het veld. De familie groeit.

Aan de andere kant van Groenlo gaat het ook Grol voor de wind. En er is toenader- ing. Drie spelers van Grolse Boys mogen met een elftal van Grol in 1969 aantreden tegen het Engels Militair Elftal en er wordt gezamenlijk een zaalvoetbalcompetitie georganiseerd (‘71-’72). In het seizoen ‘73-’74 komen de eerste fusieplannen op tafel. De rivaliteit, zoals tussen K.W. en Grol, is al lang vervlogen...

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1972

In 1972 heeft de club weer wat te vieren. Er wordt gejuicht om het kampioen-schap in de derde klasse. En wat voor een kampioenschap. Het elftal van trainer Wessels heeft na 16 wedstrijden maar liefst twaalf punten voorsprong op Winterwijk 3 en krijgt slechts elf treffers tegen. Tonny van Schaik schiet het team naar de titel. Tijdens de huldiging bij Hotel Kock meldt burgemeester Jansen dat hij de afstand tussen Grolse Boys en Grol steeds kleiner ziet worden. Voorzitter Rozijn haast zich om te zeggen dat Grolse Boys graag het kleine broertje blijft. Tijdens het vijfentwintigjarig jubileum, een jaar later, nuanceert hij die uitspraak. Een fusie wordt niet uitgesloten.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1975

Het team, met maar liefst drie Wagen- dorps in de gelederen, kijkt vol vertrouwen uit naar de tweede klasse, het niveau waar de club thuis hoort. Maar dat blijkt tegen te vallen. De clubs in die klasse zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd en het verschil tussen een derde plaats en een achtste plaats is slechts drie punten. Grolse Boys heeft echter geen geluk en kan geen prominente rol van betekenis spelen. In 1975 maakt het weer de gang naar de derde klasse.

Dat neemt niet weg dat de club een eigen smoel heeft gekregen en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Grolse Boys zet nadrukkelijk in op de jeugd tijdens deze periode. Het eerste jeugdbestuur ziet in 1973 het levenslicht. Martin Wagendorp is voorzitter en dit bestuur laat er geen gras over groeien4. Er worden jeugdtoernooien georganiseerd, Sinterklaas komt op bezoek en in 1975 vindt het eerste kamp- weekeinde plaats, in samenwerking met V.V. Marienvelde.

De jaren ’60 en ’70 staan voor vernieu- wing en progressie. Het is de tijd van
lang haar, bakkebaarden, zeezenders en demonstraties. Kortom, maatschappelijke veranderingen volgen elkaar snel op. De vrouwenemancipatie kent haar hoogte- punt en dat zien we langzaam maar zeker ook terug in het voetbal. In 1975 zien we de dames Oosting en Kuster de pupillen trainen. Daarnaast wordt er een spel- ersraad in het leven geroepen om zo ge- heel conform de tijdsgeest meer inspraak voor de voetballers te creëren.

Tijdens deze roerige jaren houdt het bestuur het hoofd koel. Er wordt gehandeld. Op 5 februari 1975 wordt het terrein eigendom van Grolse Boys en twee jaar later worden het tijdelijk bedoelde houten clubhuis5 en het tweede veld in gebruik genomen. Het realiseren van deze wensen heeft nogal wat voeten in de aarde, maar het bestuur volhardt. In de krant verschijnt zo rond 1975 een alleraardigst bericht: ‘Enkele jaren geleden, en de Boys het vijfentwintig- jarig bestaan vierden, bleek duidelijk dat de verenig- ing een volstrekt eigen identiteit bezit en een geheel eigen plaats inneemt in de gemeenschap. Nu daarnaast het terrein in eigendom is verkregen lijkt een verplaatsing naar Den Elshof niet meer te verwezenlijken.’

Er heerst een nieuw elan bij Grolse Boys. Onder de bevolking wordt huis aan huis een brief bezorgd waarin wordt gewezen op het belang van de sport in het alge- meen en de voetbalsport in het bijzonder. Grolse Boys biedt de mogelijkheid om deze sport ‘zinvol’ te beoefenen. Een uniek staaltje marketing voor die tijd. Ook de Kannonier, die wekelijks schrijft in de Groenlose Gids, spreekt vol lof over deze aanpak. De club wil graag leden werven onder de Grolse jeugd. De nabijheid van enkele nieuwe woonwijken biedt perspectief.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1976

Dat maakt voorzitter Rozijn allemaal nog mee. De verslagenheid is groot als hij in het seizoen ‘76-’77 plotseling komt te overlijden. Het is dan het negende seizoen dat hij de voorzittershamer hanteert. Zijn daadkrachtig optreden, als voorzitter van een daadkrachtig bestuur, heeft ervoor gezorgd dat Grolse Boys stevig in de schoenen richting jaren ’80 stevent. Dhr. van Domburg volgt hem op. De accommodatie is er helemaal klaar voor, met een nieuwe licht- installatie en tot in de puntjes opgeknapte kleedkamers.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1977

In 1977 viert Groenlo het bezit van 700 jaar stads- rechten. De bevolking pakt het groots aan. Ook Grolse Boys en Grol dragen bij aan de feestvreugde. Er wordt een internationaal jeugdtoernooi georganiseerd, verspreid over twee dagen, met aansprekende deelnemers, waaronder FC Hoogenbos uit Brussel, Borussia Dortmund en de Graafschap. De Grolse jeugd bundelt de krachten als FC Groenlo.

Het derde decennium zit erop. Grolse Boys snelt richting de jaren ’80. De
club leeft, zeker op sociaal gebied. Er
is zaalvoetbal, gezamenlijk wordt het terrein onder handen genomen en er is een sportuitwisseling met het Duitse FC Schanze uit Etteln. Grolse Boys ontwik- kelt zich tot een gedegen middenmoter in de derde klasse en er zit meer in. Maar de sportieve prestaties zijn niet het belangrijkst.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1978

fietst, kan inmiddels zijn blik niet meer onttrekken aan het heuse sportpark dat Grolse Boys met eigen handen heeft gebouwd. Het is de trots van de vereniging, de thuishaven aan de Slinge, en het wordt groter, mooier en moderner. En dat terwijl een katholieke plaatsgenoot bij de oprichting in 1948 nog riep: ‘Het duurt toch niet langer dan een half jaar!’ Het bestuur acht het tijd voor een aansprekende en toepasselijke naam voor het sportpark. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven en in 1979 prijkt de naam ‘Het Wilgenpark’ bij de ingang

Sportief gezien gaat het de club voor de wind. De stabiele middenmoter uit de tweede helft van de jaren ’70 zet in 1979 de kroon op het werk. Grolse Boys wordt kampioen, met zes punten voorsprong
op Fortuna Winterswijk. De vrienden van FC Schanze zijn gekomen om aan te moedigen en zien Grolse Boys met 6-0 winnen van Noordijk 2. Een uitstekend begin van het vierde decennium. Niet in de laatste plaats voor de nieuwe voorzit- ter, Dhr. Gierveld, en de nieuwe trainer, Dhr. Kraster1. En belangrijker nog, de club weet zich te handhaven in de tweede klasse. Soms moeizaam, soms in de middenmoot, maar wel tien seizoenen lang.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1979

In 1979 wordt ook Grol kampi- oen, in de vierde klasse K.N.V.B.. En dat nodigt uit tot een ‘Wedstrijd der Kampioenen’. De wedstrijd op Den Elshof trekt mede dankzij het mooie weer veel publiek. Het krachtsverschil is echter groot. De mannen van Kraster zijn niet opgewassen tegen Grol, de ploeg van trainer Harry Notten2. Grol wint met 6-0 en is de terechte ‘kampioen van Groenlo’.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1981

Met het zaalvoetbalteam verloopt het minder rooskleurig. In 1979 is degradatie uit de hoofdklasse een feit. De club is te klein voor voetbal op het veld en in de zaal. In 1980 pleit trainer Kraster al om geen selectiespelers meer te vragen voor het zaalvoetbal. Het gras is belangrijker. In het seizoen ‘81-’82 valt het doek definitief. Het team moet zich terug trekken uit de competitie.

Van de fusieplannen tussen Grol en Grolse Boys, die midden jaren ’70 voorzichtig op tafel komen, wordt dan weinig meer vernomen. De verstandhou- ding is goed. Er wordt weer een groot jeugdtoernooi georganiseerd en in 1981 wordt de nieuwe kleedaccommodatie geopend met een wedstrijd tussen beide Groenlose voetbalverenigingen. Er volgen meer vriendschappelijke wedstrijden in deze periode en het Kampioenschap van Groenlo krijgt vorm.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1983

Net als de club de wind mee lijkt te hebben, volgt er een zwarte bladzijde in de geschiedenis. De verraderlijke Slinge neemt in 1983 de levens van Wim en Edwin van der Veen. Wanneer Edwin een verdwaald schot uit de rivier wil halen, raakt hij te water. Zijn vader Wim schiet hem te hulp en beide verdrinken bij de stuw. De club is aan- geslagen, voetbal telt even niet meer.

Het A-elftal wordt in het seizoen 1983- 1984 uit de competitie gehaald omdat de senioren te weinig spelers hebben. Daarnaast breekt er financieel een moeilijke periode aan. Het bestuur besluit daarom het vijfendertigjarig jubileum geruisloos voorbij te laten gaan. Er worden maatregelen genomen om de clubkas te spekken. De kantine is vanaf 1983 voor vijftig gulden te huur en er worden kruisjaswedstrijden georganiseerd om de kantineomzet te verhogen. Dhr. Poelhuis gaat bij thuiswedstrijden van het eerste elftal toegangskaartjes verkopen.

De maatregelen hebben effect. De kantine-omzet verdubbelt bijna en het bestuur, met Dhr. Hagens als nieuwe voorzitter, bedenkt telkens nieuwe plannen. Grolse Boys moet zich opnieuw profileren in de Groenlose gemeenschap en daar slaagt de club goed in. In 1985 staan er 800 toeschouwers op het Wilgenpark te kijken naar een wedstrijd tussen De Graafschap en een combinatie-elftal, Groenlo ’85.

We zitten in het decennium van Thatcher, Reagan, en Gorbatsjov. De koude oorlog loopt op zijn eind, de Compact Disc wordt een succes en het internet laat niet lang meer op zich wachten. Toch ontkomt Nederland niet aan een strikte bezuinigingspolitiek. Aan de hand van twee kabinetten Lubbers viert het conservatisme hoogtij. Maar niet op het Wilgenpark. Vernieuwing en verbetering is het doel.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1987

De ideeën blijven komen. En de uitvoe- ring is soms succesvol en soms niet. Het oprichten van een vrouwenelftal blijkt tevergeefs (1984) en de vraag van Dhr. H. Weenink naar de mogelijkheid van zaterdagvoetbal (1987) blijkt nog enkele jaren te vroeg. Andere initiatieven werpen vooral financiële vruchten af. De kerstbomenactie, waarmee de club lang geassocieerd zou worden, de Klinkerloop en de Sponsorloop brengen een aardig zakcentje op. Dat kan de club goed gebruiken. Het veertigjarig jubileum staat immers voor de deur.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1988

Het seizoen ‘87-’88 staat helemaal in het teken van de verjaardag. Dhr. Menting ontwerpt een nieuw logo dat wordt onthuld door Dhr. Pleiter, de zoon van de boer op wiens land Grolse Boys haar eerste stappen zette. Het programma staat vol met jubileumtoernooien en de jeugd wordt getraind door FC Twente- spelers Fred Rutten en Theo Snelders. Een combinatie-elftal met spelers van Grolse Boys, VIOS en Grol speelt in sep- tember 1987 tegen FC Twente voor 500 enthousiaste toeschouwers. Het team, samengesteld wordt door trainer Kuster, weert zich goed. Het wordt 2-6. Als toetje komt later de beker van Michels, Van Basten en Gullit op bezoek

Het feestelijke jaar wordt afgesloten met een receptie en een feestavond bij Hotel Meijer. Daar krijgen voorzitter Hagens en wedstrijdsecretaris Hallers de K.N.V.B.- waarderingsspeld vanwege de grote ver- diensten voor de club. Grolse Boys wordt door de diverse sprekers geprezen om haar eigen identiteit en de voorbeeldige wijze waarop inhoud wordt gegeven aan het verenigingsleven. Voorzitter Hagens houdt de leden voor om het eigen gezicht van Grolse Boys goed te bewaren.

Maar dat is niet eenvoudig en niemand van de aanwezigen weet dat de magere periode nog niet voorbij is. Het hechte bestuur heeft bewezen zeer strijdvaardig te zijn. In donkere en lichte tijden. De jaren ‘90 staan voor de deur...

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1989

Grolse Boys heeft het niet makkelijk en dat heeft niemand kunnen voorspellen. Immers, voetbal is populairder dan ooit. Oranje wordt Europees Kampioen en overal staan kleine jon- getjes en meisjes te trappelen om te voetballen. Toch loopt het ledenaantal terug van 183 in 1986 naar 129 in het
seizoen ‘89-’90. Helaas eindigt ook het avontuur in de tweede klasse.

Het bestuur en de leden blijven onverminderd trots op het rood-wit-blauw. Er wordt gevochten voor betere tijden en een fusie is voor het merendeel nog steeds niet bespreekbaar. De eigen cultuur en historie zijn te waardevol. Grolse Boys moet op zoek naar een nieuwe toekomst. Alle ledenvergaderingen worden verplicht gesteld om spijkers met koppen te slaan.

Gelukkig gaat het in de derde klasse een stuk beter met de prestaties. Grolse Boys wordt achtereenvolgens derde, vijfde en derde. Na het seizoen ‘92-’93 komt de club weer terecht in de tweede klasse. Geen promotie op sportieve gronden, maar eentje die tot stand is gekomen op het bureau van de G.V.B.. Er wordt besloten dat alle standaardelftallen onderdak krijgen in de hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse. Degradatie uit die laatste klasse is niet meer mogelijk.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1991

In 1991 treedt bijna het voltallige bestuur af. Er moet wat gebeuren. Tijdens de jaarvergadering wordt er een simpele maar noodzakelijke vraag gesteld: ‘heeft de club nog bestaansrecht?’ Het nieuwe bestuur onder leiding van voorzitter Henk Geurkink vindt van wel. En een contributie-verhoging wordt niet als oplossing gezien. Maar wat dan wel?

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1993

De oplossing dient zich gelukkig snel aan. Eerdere pogingen liepen op niets uit maar in 1993 hebben Martin Wagen- dorp en Jaap Jansen het dan toch voor elkaar. Een representatief eerste elftal op zaterdag. Het succesverhaal gaat gelijk van start. Na de eerste berichten in de regionale pers melden er zich steeds meer voetballers aan. Wagendorp en Jansen boren een nieuwe bron aan, jonge voetballers die op zaterdagavond graag gaan stappen en niet op zondag willen voetballen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1995

Het team, getraind door initiatiefnemer Wagendorp, blijkt prima mee te komen in de derde klasse. In het eerste seizoen wordt een puike derde plaats behaald. Een jaar later is het eindelijk weer eens feest op het Wilgenpark. De club heeft er zestien seizoenen op moeten wachten maar de kampioensvlag kan uit. Grolse Boys zaterdag 1 wint overtuigend de

titel met zeven punten voorsprong op Doetinchem. De dadendrang stopt daar evenwel niet. Er staan telkens weer nieuwe goede voetballers aan de poort van het Wilgenpark. Het loopt als een trein en in 1996 wordt ook het kampioenschap in de tweede klasse op het palmares geschreven. De beslissing valt in Eerbeek, waar het team gesteund wordt door talloze leden. Grolse Boys, zaterdag en zondag, blijkt een familie.

De Sovjet Unie valt uit elkaar, in Joegoslavië woedt een dramatische burgeroorlog en Irak valt Koeweit binnen. Het lijkt allemaal ver van het bed maar de wereld wordt door de technologische ontwikkeling steeds kleiner. Internet beleeft zijn grote doorbraak en ook mobiele telefonie begint halverwege de jaren negentig aan een ongekende opmars. Dat allemaal dankzij de sterk opbloeiende wereld- economie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1996

Omtrent een eventuele fusie blijft het niet lang stil. Het Grolse Boys bestuur voelt wel wat voor een samenwerking en een mogelijke fusie. Ook de PvdA fractie is een warm voorstander. Volgens hen gaat er te veel gemeenschapsgeld naar het onderhoud van de accomodaties. Er komt een speciale commissie1 en de K.N.V.B. begeleidt het geheel. Men komt een heel eind. In 1996 kiest een meerderheid van de leden tijdens een vergadering voor een verregaande samenwerking.

Drie jaren verstrijken alvorens er een openbare hoorzitting komt bij Meijer. De leden spreken zich uit en het blijkt dat nog steeds niet iedereen zit te wachten op een fusie. Maar keren op de ingeslagen weg lijkt niet meer te kunnen. De fusie zit in april 1999 in een afrondende fase als er onverwacht toch een kink in de kabel komt. De breekpunten zijn zaken die voor de leden en bestuur van Grolse Boys zwaar wegen. Zoals de naam, de club- kleuren, de oprichtingsdatum en de status van het zaterdagelftal. Beide verenigingen blijven afzonderlijk bestaan. Sommigen halen opgelucht adem, anderen zien het als een gemiste kans.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1997

Een onbetwist hoogtepunt in dit decennium is de bouw van de nieuwe kantine. Het oude houten clubgebouw gaat in mei 1997 tegen de vlakte en op dezelfde plaats staat drie maanden later al de nieuwe trots van de vereniging. Een grote groep vrijwilligers, jong en oud, helpt mee. De hele zomer lang. Zodat Grolse Boys het nieuwe seizoen kan beginnen met een nieuwe huiskamer. Het resultaat overtreft alle verwachtingen

Uiteraard wordt er in die jaren ook nog gewoon gevoetbald. In 1996 is er geen G.V.B. meer. Er volgt een herindeling en alle competities vallen nu onder de K.N.V.B. Het zondagelftal speelt in de zesde klasse terwijl het elftal op zaterdag in de vierde klasse wordt ingedeeld. Er volgen wedstrijden tegen NEC GA Eagles, FC Twente en, in het kader van het vijftigjarig bestaan, tegen het elftal van Oud Internationals. Het jubileum wordt afgesloten met een fantastische feestavond.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1998

Het zijn tien bewogen en belangrijke jaren. Grolse Boys ziet het ledenaantal, mede dankzij de zaterdagafdeling, huppelend vooruit gaan. Rooskleurig, zo kun je de toekomst inmiddels wel noemen. Sportief gezien valt er nog wel wat te verbeteren. Met name de zondagafdeling ontpopt zich tot een zorgenkind. Maar na die moeizame jaren tachtig is een positief geluid op zijn plaats. Wat de toekomst brengt, weten de rood-witten inmiddels, valt toch niet te voorspellen...

Vol vertrouwen gaat Grolse Boys richting het nieuwe millennium. Er is inmiddels een tweede elftal op zaterdag en de lagere elftallen op zondag pakken met regelmaat een titel. Ook de jeugdafdeling zit duidelijk in de lift. Met creativiteit en doorzettingsvermogen weet het jeugd- bestuur de pupillen bezig te houden. Niet alleen met voetbal, maar met een programma voor het hele seizoen, ook in de winter.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1999

In december 1999 is Grolse Boys voor even wereldnieuws. Naast de regionale kranten doen ook De
Telegraaf, Omroep Gelderland en zelfs de Singapore Times verslag over het opmerkelijke verhaal van een kapotte thermostaat. Er wordt niet gevoetbald op het Wilgenpark omdat uit de douches gloeiend heet water komt. De voorzitter wordt zelfs in het Engels geciteerd; ‘There’s a defective part which is very hard to find.’ Gelukkig is een week later het mankement opgelost. Het verhaal gaat echter mee in het collectieve geheugen van de club.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2000

Zondag 1 heeft problemen. De selectie is te smal, het verloop is te groot en de jeugd stroomt niet meer door. Daar komt bij dat het aanstellen van twee hoofdtrainers zwaar drukt op de begroting van de club. Het is eigenlijk onafwendbaar. Grolse Boys zet haar geld op de zaterdagafdeling. Het seizoen ́99- ́00 wordt een afscheidstournee. Sommige leden valt het zwaar. Gelukkig wordt er waard afscheid genomen. De laatste thuiswedstrijd wordt gewonnen van Fortuna Winterswijk en de allerlaatste wedstrijd wordt netjes met 2-2 gelijk gespeeld. Dan is het over. Grolse Boys is nu een zaterdagvoetbalvereniging.

Het woord fusie wordt plotseling weer  in de mond genomen. De gemeente zet de verhoudingen op scherp door te laten weten ‘wellicht subsidie voor één voetbalclub’ te willen verstrekken. Ook het feit dat er gezocht wordt naar een nieuwe plek voor de tennisvereniging lijkt mee te spelen. Oud-voorzitter Willy Hagens en de huidige praeses Henk Geurkink laten via de krant weten dat wat hen betreft het boek gesloten is. Het zoveelste proef- ballonnetje wordt in een vroeg stadium doorgeprikt.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2001

Grolse Boys concentreert zich op haar eigen zaken en de leden denken mee. In 2001 gaat de eerste Grolse Boys-website n de lucht, ontworpen door Paulus Maessen. De site wordt direct een groot succes. Mede dankzij het gastenboek dat fungeert als een digitaal clubhuis. Twee jaar later lanceert de internetredactie de inmiddels befaamde Grolse Boys Super 12. De hele club is in de ban van het spel waarbij de deelnemers een team moeten formeren uit alle seniorenvoetballers van de club. In de kantine gaat het over niets anders meer. De tweede editie kent al 139 deelnemers.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2003

Het jaar 2003 is memorabel. Er gebeurt van alles op het Wilgenpark. Monique Kleverwal, kantinebeheerster, wordt gekozen tot de eerste Vrijwilliger van het Jaar, de kantine krijgt een mooie beoordeling in de Tubantia, er wordt weer een poging ondernomen om een dameselftal van de grond te krijgen en de kleedkamers worden vernieuwd.

Maar het absolute hoogtepunt van 2003 is natuurlijk het behalen van de periodetitel in de vierde klasse. Het team van trainer Raimond van der Heiden kent een geweldige tweede seizoenshelft. De sfeer is goed, de ploeg is op elkaar ingespeeld en stijgt in sommige gevallen boven zichzelf uit. De nacompetitie is een toetje waar de vereniging lang naar gesmacht heeft. En wat voor een toetje! Er volgen wedstrijden die onvergetelijk zijn. In het duel met Zelos spelen waterplassen en een man met een zwabber een hoofdrol. Na een krankzinnig duel in Denekamp5 wordt zelfs de tweede ronde gehaald. Maar dan is de koek op. De jongens lopen op hun laatste benen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2004

Het is geen wonder dat de nieuwjaars- receptie in januari 2004 een bijzonder positieve speech oplevert. De voorzitter is zeer verheugd om het hoogste aantal leden ooit te melden. De club heeft er inmiddels 215. Een half jaar later staat dezelfde voorzitter trots bij een digitale klok en scorebord
op het hoofdveld. Mogelijk gemaakt door sponsors. Het Wilgenpark telt helemaal mee in het Achterhoekse voetbal.

Ook buiten het Wilgenpark gaat het allemaal heel snel. We betalen via het inter- net, worden geïdentificeerd middels DNA en de mogelijkheden van mobiele telefonie lijken oneindig. Al deze ontwikkelingen brengen veel welvaart en voorspoed maar kan niet voorkomen dat de spanningen tussen bevolkingsgroepen steeds meer toenemen. De term terrorisme beheerst de media. Grote tegenstellingen gaan gelukkig aan Grolse Boys voorbij.

Grolse Boys beleeft goede tijden. De jeugdafdeling groeit als kool, het leden- aantal stijgt in december 2006 zelfs naar 250 en er komt in dat jaar onder een nieuw dak een nieuwe bestuurskamer. Met de verwachte toekomstperspectieven worden er ook nieuwe wensen op tafel gelegd. Een oefenhoek of een derde veld zou zeer welkom zijn en het parkeerprobleem wordt al maar groter. Het bestuur zit er boven op.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2006

Zes decennia zijn dan inmiddels verstreken. Een bewogen geschiedenis, met pieken
en dalen. Een historie die wordt gekenmerkt door zelfwerkzaamheid en saam-
horigheid, vanaf het speelklaar maken van het terrein bij boer Pleiter in 1947 tot het vernieuwen van de bestuurskamer in 2006. Grolse Boys doet het in samenwerking, jong en oud, met eigen handen. Dankzij die eigenschappen kan Grolse Boys nog jaren vooruit...