Richtlijn Rookbeleid

Sport wordt geassocieerd met gezondheid. In Nederland komen steeds meer rookvrije sportparken. Het hoofdbestuur van s.v. Grol wil nog niet zover gaan, maar heeft wel gemeend een aangepast rookbeleid vast te moeten stellen. Het beleid is erop gericht om roken op het sportpark direct voor of tijdens een training, wedstrijd of activiteit tegen te gaan, maar het blijft voor de rokers gewoon mogelijk om na een training, wedstrijd of activiteit te roken op het sportpark of binnen in het sportcafé in het daarvoor bestemde ruimte.

Richtlijn Rookbeleid - pdf versie

Het betreft een richtlijn en er zullen derhalve geen sancties uitgedeeld worden. Het hoofdbestuur hoopt wel dat iedereen zich aan het opgestelde beleid zal houden en verwacht dat mensen binnen een team elkaar zullen aanspreken als dit niet gebeurt, zodat het niet nodig is om een discussie te starten dat mogelijk leidt tot het geheel rookvrij maken van ons sportpark (m.u.v. het sportcafé).

Hoofdbestuur s.v. Grol