Richtlijn Rookbeleid

Sport wordt geassocieerd met gezondheid. In Nederland komen steeds meer rookvrije sportparken.

Algeheel rookverbod Sportpark Den Elshof

Met ingang van 1 juli 2019 geldt er voor het hele sportpark Den Elshof een rookverbod. Zo heeft het hoofdbestuur van de Grol op 25 maart 2019 besloten.

Het rookverbod geldt op alle dagen van de week en 24 uur per dag.

Het besluit tot het rookverbod is tot stand gekomen in goed overleg met de beheerder van het sportcafé. Samen is besloten de rokersruimte binnen in het sportcafé te handhaven. Ook  een deel van het buitenterras valt voorlopig buiten het verbod. Het is de verwachting dat er binnen een paar jaar een rookverbod komt voor alle terrassen in Nederland.

Op de openbare (gemeentelijke) parkeerplaats naast het sportpark zal de Grol één kleine rokershoek inrichten. Zodat niet overal op die parkeerplaats gerookt gaat worden. Voor die plek geldt een ontmoedigingsbeleid, dat wil zeggen dat er niet actief naar die plek verwezen wordt. De Grol zal die plek wel schoon houden.

Het rookverbod geldt ook voor de e-sigaret. Hoewel veel minder schadelijk dan de tabakssigaret is de e-sigaret toch schadelijk voor de gezondheid omdat ook deze sigaret onder andere  nicotine bevat. Het Rijks Instituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft in een onderzoek aangetoond dat ook de damp van de e-sigaret schadelijk is voor de gezondheid.

Het gehele rookverbod is een vervolg op het gedeeltelijke rookverbod dat al sinds 2016 bestaat. Dat gedeeltelijke rookverbod houdt in dat er op de zaterdagen op het sportpark niet gerookt mocht worden.