Een unieke jubileumbeugel van Grolsch Bierbrouwerij

17-06-2018

Tevens start voorinschrijving jubileumboek S.V. Grol

Dat de sportvereniging Grol en de Grolsch Bierbrouwerij reeds vanaf de oprichting van de Groenlose voetbalclub, en dat op 18 september a.s. 100 jaar, een bijzonder hechte band met elkaar hebben, is alom bekend. Dat Grol en bierbrouwer Grolsch met elkaar getrouwd zijn, heeft vanzelfsprekend te maken met het gegeven dat het hier gaat om een bedrijf, dat haar oorsprong in Groenlo heeft. Bovendien een bedrijf, dat tot het vertrek in 2004 vanuit het vestingstadje Grolle naar het Twentse Boekelo en zelfs daarna honderden leden van de Groenlose voetbalclub als werknemer op de loonlijst had en nog steeds heeft staan. Grolsch als bedrijf en Grol als club blijven elkaar derhalve omarmen.

In het kader van die uitstekende relatie, is het niet zo verwonderlijk dat de Koninklijke Grolsch één van de belangrijkste sponsoren is van het eeuwfeest van S.V. Grol. In het kader daarvan werden afgelopen vrijdag enkele vertegenwoordigers van het bierconcern op het sportpark Den Elshof in Groenlo welkom geheten om de eerste, unieke jubileumbeugels te presenteren. Daarbij waren het Alex Evenhuis van de Koninklijke Grolsch en Stephan Stoffels van De Klok Dranken, die de eerste beugels overhandigden aan respectievelijk Hans Scheinck, voorzitter van S.V. Grol, en Theo Huijskes, voorzitter van het jubileumbestuur ‘100 jaar S.V. Grol’. Het gaat hier om een waar collectors item en dat in dit geval niet alleen voor de echte (Grolsch) verzamelaar. Een kleurrijke beugelfles, die maar liefst 1½ liter overheerlijk Grolsch Premium Pilsner bevat.

Jubileumboek in combinatie met jubileumbeugel

Ten behoeve van alle belangstellenden van jong tot oud heeft het jubileumbestuur inmiddels de voorinschrijving, en dat niet alleen voor de jubileumbeugel maar ook voor het jubileumboek, van start laten gaan. Het betreft in dit geval een exclusief full colour hardcoverboek met een formaat van 29,5 cm bij 29,5 cm. Een boek dat maar liefst 400 pagina’s gaat tellen met veel verhalen, interviews, anekdotes, alsmede een schat aan foto’s, waaronder tevens markante ‘oude kiekjes’ op glanzend luxe papier.

Nadat in eerste instantie alle Grolleden zijn uitgenodigd om in te schrijven voor het boek of de beugel, dan wel voor beide, worden nu ook niet-leden in de gelegenheid gesteld om tegen gereduceerde prijzen beide zaken in het bezit te krijgen. Willen belangstellenden gebruik maken van deze aantrekkelijke kortingsactie, dan dienen de bestelformulieren vóór 25 augustus a.s. te zijn ingeleverd!

Bestelformulieren met alle daarbij horende informatie over zowel de beugel als het boek, kunnen worden aangevraagd via info@svgrol.nl of info@svgrol100.nl.   


Alex Evenhuis (links) overhandigt de jubileumbeugel aan Hans Scheinck en Stephan Stoffels rechts doet hetzelfde aan Theo Huijskes. Foto: Marcel Houwer