Contributie 35+ 45+ omlaag

13-10-2018

Tijdens de ALV op vrijdag 12 oktober 2018 zijn de nieuwe contributie bedragen voorgesteld. De contributie voorstellen van het bestuur werden goedgekeurd. Dit betekent dat men op 1 juli 2019 weer een indexatie van +1.5% kan doorvoeren. De contributie van 35+/45+ wordt per 1 januari 2019 verlaagd van 166 naar 140 euro per seizoen. En de contributie voor de nieuwe categorie Walking Football is vastgesteld op 96 euro per seizoen.

Voor het volledige overzicht van de contributies: Lidmaatschap s.v. Grol.