Najaars Fancy fair VSVG weer mooi succes

06-11-2018

Afscheid trouwe bestuursleden Marcel Rooks en Jan Schut

Gift van 4000 euro voor accommodatie

De najaars Fancy Fair 2018 van de Vrienden SV Grol was er een die de geschiedenisboeken ingaat als een memorabel evenement. Voor de derde keer werd er op vrijdagavond een kleine start gemaakt aangezien er in het Sportcafe vele bezoekers aanwezig waren zoals de deelnemers aan het Sport Wielercafe en enkele teams van het senioren plus voetbal. Reden voor enkele aanwezige VSVG leden die aan het opbouwen waren voor de Fancy Fair om een balletje op te gooien om enkele ronden met het Rad en het Flitslicht proef te draaien. Dit bleek een goede gok .Mede door het enthousiasme van de aanwezigen kon een flink aantal ronden worden gedraaid met een mooie eerste opbrengst.

Op zaterdagmorgen en voormiddag waren alle jeugdteams met hun leiders in het Sportcafe uitgenodigd om ook eens te proeven wat de Fancy Fair VSVG voor de ouderen zo bijzonder is geweest en nog steeds is. De jongste jeugd mocht gratis meedraaien en dingen op enkele mooie prijzen. Voorts werden ze getrakteerd op ranja en een zak chips of een bakje patat. Dit viel zeer in de smaak bij de goed vertegenwoordigde jeugd.

Zaterdagmiddag is door de jaren heen altijd gebruikt als opwarmer voor de grote Fancy Fair op zondag en konden rekenen op een goede omzet. Dit was helaas voor de VSVG dit jaar niet het geval. Er waren door verschillende redenen niet voldoende bezoekers aanwezig om te kunnen spelen. Voor de VSVG een zure aangelegenheid. Voor het eerst in de bijna 30- jarige geschiedens van de Vriendengroep kon er geen enkele ronde worden gespeeld. Het was niet anders maar de grote hoop was gevestigd op een goede zondag.

Deze wens werd uiteindelijk volledig beloond met een Super Sunday. Grol 1 de trotse koploper 3C wist het thuisduel tegen Pax met moeite met 2-0 te winnen. Dit was reden voor de bezoekers van de Fancy Fair, de overige teams en Grol supporters om er een mooie slotdag(middag) van te maken. De lootjes gingen grif van de hand en vele mooie prijzen konden worden uitgereikt aan trotse winnaars zoals Quint Kristen (verzorgde weekend reis naar Amsterdam), Sil Brockotter (fraaie racefiets), Ramon Nienhuis (Feyenoord Shirt met handtekeningen), Jos van Beckoven (tablet) en Dave Klein Gunnewiek (boormachine) etc.

Tijdens deze Fancy Fair werd Grolman in hart en nieren Bert Franssen door Grol vooorzitter Hans Scheinck in het zonnetje gezet voor zijn 50 jaar lidmaatschap s.v. Grol alslmede voor de vele verdiensten op diverse terreinen die Bert heeft gehad.

Tot slot van de zeer geslaagde Najaars Fancy Fair werd afscheid genomen van twee ikonen van het bestuur van de VSVG. Voorzitter Geert Jan Stokkers ging uitvoerig in op de verdiensten van Marcel Rooks en Jan Schut. Marcel was bestuurslid van 1994-23018 en vooral bekend als spreekstalmeester van de Fancy Fairs met zijn specifieke commentaar en aankondigingen (“als je haar maar goed zit !! etc.)

Jan Schut was bestuurslid van de VSVG vanaf de oprichting 1989  en vervulde eerst de taak van secretaris en daarna die van secretaris-penningmeester. Hij was tevens de p.r. man van de VSVG. Beide afscheidnemende bestuursleden ontvingen mooie woorden, bloemen en een VSVG onderscheiding.

Geert Jan Stokkers mocht aan het eind van de mooie middag de 100 jarige sv Grol namens de VSVG verblijden met een gift van € 4.000, – voor de realisering van een fraaie opbergruimte voor de beregeningsmaterialen van de woensdaggroep op het complex den Elshof.