In Memoriam Willie Oostendorp

17-11-2018

Op 16 november 2018 is na een kortstondige ziekte op de leeftijd van 74 jaar overleden

                        WILLIE  OOSTENDORP

Wij zijn bedroefd om het onverwachte verlies van dit prominente lid van onze vereniging. Willie was meer dan 62 jaar lid van de s.v. Grol.

Hij was drager van de Gouden speld en Lid van Verdienste van onze vereniging.

Bijna zijn hele leven was hij vergroeid met onze voetbalgemeenschap. Hij heeft vele functies en taken uitgevoerd nadat hij zijn actieve voetballoopbaan had beëindigd.

Willie was lang lid van het hoofdbestuur waarvan enige jaren als vice-voorzitter. Hij hielp daarna aan de kassa, bezorgde het clubblad en sprong in bij administratieve taken. Na zijn pensionering werd hij ook lid van de vaste onderhoudsgroep op woensdag. Deze Woensdaggroep lag hem zeer aan het hart, hij genoot er elke week van. In die groep deed hij vele taken maar bovenal vond hij zichzelf – met een brede glimlach – een specialist lijnen trekken. Die glimlach, die pretogen, dat enthousiasme, dat was Willie.

Hij was een zeer beminnelijk mens, een vriendelijke collega, een man op wie je op aan kon. Hoe anderen hem ook waardeerden, hijzelf bleef er bescheiden onder. Een gevoelsmens die mee leefde met anderen maar met zijn eigen emoties niet op de voorgrond trad.

Willie genoot van de s.v. Grol en de s.v. Grol genoot van Willie.

Vele jaren werkte hij bij Veld Koeltechniek, het bedrijf dat mede door zijn inzet als hoofd verkoop en planning in de eerste jaren van zijn bestaan doorgroeide naar een bekend Nederlands bedrijf.

Willie werd nog bekender in Groenlo toen hij in 1992 prins Carnaval werd met zijn intussen ook overleden broer en Grol-lid Bertus als adjudant. Hun leus was “Loat oe neet oet ‘t Veld sloan”. 

Willie, wij zijn nu wel uit het veld geslagen door jouw dood. Wij waarderen zeer wat jij voor ons als vereniging betekend hebt.  Moge jij rusten in vrede.

Wij wensen zijn vrouw Ria, hun zoon Ivo en de kleinkinderen Nanne en James heel veel sterkte in de komende tijd. Laat de glimlach van Willie een dierbare herinnering zijn.

Namens alle leden, het hoofdbestuur en de Woensdaggroep,

Hans Scheinck, voorzitter s.v. Grol